Applikationsbeskrivning

Besökare ”fritt val S”


En anläggning har besökare som kommer och tränar/badar vilket kan vara medlemmar eller tillfälliga gäster. För ett maximalt utnyttjande kan gästerna själva välja ett ledigt skåp dvs. ingen fast koppling mellan bricka och skåp.

Definitioner

Lås: Skåplås LS300.
Besökare: Gäst med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: En godtycklig* Mifare/NFC Tag/Bricka/Kort.

*Kan vara ett SL busskort, SITHS, ID06 etc. som innehåller Mifare transponder.

Ingående produkter
Hur går det till?

Låsen programmeras med Programmeringsbrickan ”fritt val” som finns i systempaket LS3 mini. En godtycklig* bricka kan nu låsa, och endast densamma kan låsa upp (samt Masterkort I & II).

OBS! Denna applikation med ”godtycklig Mifare/NFC” kräver diciplin.
– Låset kan inte skriva på Mifare/NFC med denna applikation (exempelvis du har redan tagit ett skåp) så gästen kan i praktiken ta fler skåp med ett SL busskort.

Se alternativet med ”fritt val A”

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.