Frigör Bricka/Kort

Om du har ett kort som har fått en markering ”upptagen” av något slag så kan du låsa upp den med instruktionerna nedan. Det kan vara att användaren har tagit ett ”fritt skåp” och därmed inte får ta ett till eller att användaren har blivit ”straffad” för att den inte låst upp ett skåp innan nyttjandetiden gått ut.

Lägg brickan/kort du vill frigöra på USB läsaren.
Klicka på ”Service” – ”Anv.kort” – Frigör bricka/kort”

En ny dialogruta kommer upp.

Klicka på ”välj”

Information om brickan kommer upp.
Ni ser även vilket skåp som är låst och om ni har ”fritt val” i anläggningen kan ni låsa upp skåpet med det aktuella brickan/kort eller MasterKey II för att erbjuda skåpet till andra gäster.

Klicka på ”Frigör”