Applikationsbeskrivning

Skåplås till medicinskåp med spårbarhet för öppning och stängning.


En eller flera användare skall ha tillgång till ett eller flera skåp och kunna öppna och stänga oberoende av varandra. Ni vill kunna ta ut en log som visar på öppningar/låsningar för respektive person med tidsangivelse.
Låsen kan sitta decentraliserat i vårdtagarnas hem och ni kan administrera rättigheterna utan kontakt med låsen.

Definitioner

Lås: Skåplås LS300 (Finns även med kod LS200 och LS400).
Användare: Brukare/personal med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Ingående produkter

(klicka på länkarna nedan för att komma till produkterna)
LS300
Systempaket LDS maxi

Hur går det till?

Nedanstående beskriver användandet med brickor men funktionen är liknande för kod (över 90% av våra leveranser till medicinskåp är lås med bricka/Mifare). Om användarna redan har en bricka av typen Mifare (Exempelvis SITHS) så kan dessa användas. Annars skall brickor av typen Mifare införskaffas.
Låsen programmeras med programmeringsbrickorna för ”Fast alla”. Beroende på hur många användare så finns två olika vägar att välja när man lägger upp behörigheterna.
Endera lägger man upp en Matris som kopplar användare mot lås eller så använder man sig av funktionen ”låsgrupper” vilket i de allra flesta fallen är det bästa.

Funktionen ”låsgrupper” innebär att ni exempelvis programmerar
Lås 1: Acceptera alla Brickor med behörighet ”A”
Lås 2: Acceptera alla Brickor med behörighet ”B”
Osv.

Därefter ger man en behörighet (exempelvis ”A”) eller kombinationer (”A” & ”B”) av behörigheter på användarnas brickor.
Det går fortfarande på ett mycket smidigt sätt att ta bort behörighet från borttappade brickor utan att programmera om låset. Varje lås kan logga upp till 450 händelser (FIFO)

På vårdhemmet finns administrationen av rättigheter samt vårdtagare med medicinskåp och lås i lägenheterna eller centralt.


I hemmiljön finns vårdtagare med medicinskåp och lås med spårbarhet. Dessa rättigheter kan administreras centralt utan kommunikation med låsen.

Hur arbetar administratören med låssystemet efter att systemet är konfigurerat?

Admin behöver bara bry sig om att programmera användarbrickor efter att systemet är konfigurerat och programmerat.
1, Om en användare tappat bort eller fått sin bricka stulen: Skapa en kopia på användarens bricka med en ”generation högre”. Programmera en tom bricka/kort. Klart! När användaren presenterar sin nya bricka för låset så vet låset att den skall makulera den borttappade användarbrickan.
2, Om det tillkommer en användare: Skapa en ny användare i programmet, tilldela denne rätt lås och programmera en ny användarbricka. Klart!
3, Om en användare slutar (och ni har dennes bricka). Lägg på programmeringsdosan, tryck sök och därefter ”radera”. Klart!
4, Om en användare slutar (och ni inte har dennes bricka). Se punkt ett och gå själv till låset som makulerar användarens bricka.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.