System Online

System Online utgår från våra batteridrivna lås i serien LSW. Låsen har samma funktionalitet för användaren som våra övriga elektroniska skåplås med tillägget att man kan addera en modul för trådlös kommunikation med programvaran. Det ger ett riktigt online system utan tråddragning. Programvaran kan konfigurera och övervaka ingående komponenter så som att se vilka skåp som är lediga/upptagna, batteristatus, larm, logg och hur länge de varit låsta. Man kan även öppna och låsa remote. För system med fler än 200 enheter adderas fler routers. Låsen är batteridrivna och därmed trådlösa. Ni kan blanda LSW låsen med eller utan Wi-Fi tillsammans med LS och DS låsen i ett system utan problem. Det är samma programvara för att administrera rättigheter för alla låsen.

Ingående komponenter

Skåplås LSW200 (Kod och bricka)
Skåplås LSW300
Skåplås LSW400 (Kod och bricka)
Router för trådlös kommunikation.
Programvara LM 6.1

Online funktioner

Inbrottslarm. Akustiskt eller ”tyst” larm.
Se vad som är ledigt respektive upptaget.
Batteristatus
Se hur länge respektive skåp varit låst.