Applikationsbeskrivning

Vandrarhem – RFID


En gäst skall ha tillträde till entrén samt ett rum som delas med fler gäster.
Inne i rummet har alla bäddar eventuellt ett förvaringsskåp som är personligt för tiden då hen är gäst.

Definitioner

Lås: Skåplås LS300 och/eller dörrlås DS300 med RFID
Gäst: Gäst med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter
Hur går det till?

Dörrlåsen namnges och programmeras för ”fast alla” i programvaran LM6.
Skåplåsen namnges och programmeras för ”fritt val A” i programvaran LM6

Hantering:
Med funktionen Check-In kan ni snabbt ta en användarbricka och ange start/slutdatum och tid. Lägg brickan på skrivenheten och klicka på Check-In. Om gästen lämnar tidigare än sluttiden kan ni klicka på ”Check-Ut”

Lösning:
Gästen har nu tillträde till ett fördefinierat rum samt ett valfritt ledigt förvaringsskåp i detta rum, men också begränsat till ett skåp. Brickan får en information inskrivet i sig när den låser ett förvaringsskåp, och begränsas efter det till att inte kunna låsa ett till. När gästen låst upp är det fritt att använda brickan till ett annat förvaringsskåp.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp respektive dörrar med befintliga låskistor.