Accessenhet CyberNet


Accesspunkt online för CyberNet modell där användarnas rättigheter uppdateras för passage/lås. Enheten kan också styra utgångar för exempelvis elslutbleck.

Accesspunkt online för CyberNet där användarnas rättigheter uppdateras för passage/lås. Används på en eller flera accessplatser i systemet.
Kan även styra ett I/O-kort för ex vändkors/dörr etc.
Ladda ner

Produktblad
Manual
Montage
Måttskiss
CAD
Användaranvisning

Beskrivning Accessenhet CyberNet

CyberNet är vårt semi-online system med off-line komponenter.
Denna accessenhet är den enda som ligger uppkopplad mot programvaran i systemet. Varje gång användarna visar sin bricka/kort mot enhet så uppdateras deras rättigheter för systemet så som access för dörrar, rättigheter att låsa och öppna skåp etc. Tiden för uppdateringar ställer ni själv exempelvis varje dygn. Om ingen förändring har gjorts på rättigheterna har personen samma rättigheter nästa dag.
Exempel.
Om en person tappar sitt kort och anmäler detta till administratören så uppdateras inte rättigheterna på kortet för kommande dygn och kortet blir således obrukbart.

Ett fantastiskt sätt att få hundratals off-line enheter att agera som de vore on-line.Hans / ACSS