Applikationsbeskrivning

Besökare ”fritt val S”


En anläggning har besökare som kommer och tränar/badar vilket kan vara medlemmar eller tillfälliga gäster. För ett maximalt utnyttjande kan gästerna själva välja ett ledigt skåp dvs. ingen fast koppling mellan bricka och skåp.

Definitioner


Lås: Skåplås LS300.
Besökare: Gäst med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: En godtycklig* Mifare/NFC Tag/Bricka/Kort.

*Kan vara ett SL busskort, SITHS, ID06 etc. som innehåller Mifare transponder.

Hur går det till?

Låsen programmeras med Programmeringsbrickan ”fritt val” som finns i systempaket LS3 mini. En godtycklig* bricka kan nu låsa, och endast densamma kan låsa upp (samt Masterkort I & II). Om ni skall ha tidsfunktion så som automatisk öppning ett klockslag eller efter en tidslängd behövs Systempaket LDS Maxi.

OBS! Denna applikation med "godtycklig Mifare/NFC" kräver diciplin.
- Låset kan inte skriva på Mifare/NFC med denna applikation (exempelvis: kortet har redan tagit ett skåp) så gästen kan i praktiken ta fler skåp med ett SL busskort. Med tidsfunktion automatisk öppniing behöver det inte vara så kritiskt.

Se alternativet med "fritt val A" för att undvika att ett kort kan låsa fler skåp.

Installation


Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.