6.1.7 Byt Dator - Ta med databas

Om du skall byta dator och du har din Lock Manager databas (med lås och användare mm) lokalt på datorn så behöver du flytta databasen till din nya dator. Instruktioner finner ni nedan.
Image
6.1.7.1
1, Starta programmet Lock Manager 6.1 2, Klicka på ”Data” och därefter "Databas" i menyn.
Ta med databasen
6.1.7.2,
1, Välj din applikation (Alias) till vänster.
2, Se att det står localhost i andra fältet till höger vilket innebär att du hittar din databas på din lokala dator.
3, Klipp ut allt utom sista filnamnet från tredje fältet till höger. I detta fall allt utom Din fil.fdb
OBS!
Om det inte står localhost utan ett värdnamn eller IP-nummer så som exempelvis 192.68.10.123 i andra fältet till höger så ligger din databas med största sannolikhet på en server inom din organisation. Tala då med din IT avdelning för att verifiera detta. I det fallet tar du en skärmdump på denna vy och skriver in samma information som de tre grå fälten ovan i din nya dator och "spara".
Image
6.1.7.3,
1, Öppna utforskare och klistra in sökvägen.
2, Kopiera din databas (i detta fall Din databas.fdb)
3, Denna fil skall föras över till din nya dator efter steg 6.7.1.4 när du installerat LM6.1 på nya datorn.
Image

6.1.7.4,
1, Efter att du har installerat Lock Manager 6.1 i din nya dator så öppnar du utforskaren och skriver in sökvägen så som den var i gamla datorn. Se: Installation LM 6.1
2, Klistra in filen som du kopierade i steg 6.7.1.2

Image
6.1.7.5
1, I Lock Manager på nya datorn klickar du på Data och därefter "Databas"
Image
6.1.7.6
1, Fyll i ett namn som du vill kalla din sökväg till databasen (I detta fall Din fil)
2, Låt localhost stå kvar
3, Klicka på de tre prickarna och leta fram databasen du klistrade in i Utforskaren.
4, Klicka spara

Klart!