Produktdata

Dörrlås med kod – DS200 TGK


DS200 TGK är i alla avseende lika dörrlås DS200 med tillägg för att det är möjligt att generera temporära tidsbegränsade koder. Koderna genereras utan att ni behöver kommunicera med låset.

Hur fungerar TGK (temporär gäst kod)?

Ni lägger in besökaren som skall ha access med dörrnummer start och sluttid i programmet. Programmet returnerar två koder för besökaren. Ni kan ange dessa över telefon, sms eller mejl. Besökaren knappar vid ankomst in de två koderna på låset och får tillträde. Resten av accesstiden behöver besökaren bara slå in den kortare ”andra koden” för access till rummet. Koden kommer upphöra att fungera efter angiven sluttid.

Inget av ovanstående kräver kommunikation mellan lås och programvara.

 

Enkel installation där det sitter en låskista idag. Trycke på båda sidor ingår.