Image

Produktdata

Dörrlås med RFID & NFC - DS300


Batteridrivet dörrlås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort.
Insidans handtag kan alltid öppna dörren. Med rätt behörighet aktiveras handtaget på utsidan som påverkar tryckesregeln. Låset finns bara för europeiska låskistor.

Image
Batteridrivet dörrlås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Insidans handtag kan alltid öppna dörren. Med rätt behörighet aktiveras handtaget på utsidan som påverkar tryckesregeln. Låset finns bara för europeiska låskistor. Enkelt montage.
Ladda ner

Produktblad
Manual
Montage
Måttskiss
CAD
Användaranvisning

Tekniklänkar
Relaterade Produkter

Funktioner dörrlås med RFID & NFC - DSH300

Låsen kan ha olika funktion enligt följande: Alternativ F Alla användare har en personlig Mifare eller NFC enhet som kan öppna dörren. Det är även möjligt att sätta tid och datumbegränsningar. Tidsfunktion – användare Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar. Logg – lås Med Loggfunktion kan man läsa ut de 450 senaste händelserna. Även obehöriga försök loggas. Masterfunktion En master (bricka/kort) kan alltid öppna. Batteri Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna. Låsgrupper Genom att konfigurera lås och användare i låsgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare.
Image
Image
Image