Applikationsbeskrivning

Besökare ”fritt val A”


En anläggning har gäster som kommer och tränar/badar vilket kan vara medlemmar eller tillfälliga gäster. För ett maximalt utnyttjande kan gästerna själva välja ett ledigt skåp dvs. ingen fast koppling mellan bricka och skåp.

Till skillnad från ”Fritt S” så vill man undvika att en gäst kan ta fler skåp och endast brickor som är inlagda i systemet kan användas. Brickorna kan vara medlemsbrickor eller lånebrickor.

Definitioner

Lås: Skåplås LS300.
Användare: Besökare med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Mifare Tag/Bricka/Kort.

Ingående produkter

Hur går det till?

Låsen programmeras med Programvaran konfigurerad för fritt val ”A”. Alla brickor som skall vara behöriga programmeras med programvaran. Ingen koppling mellan Lås och brickor behövs. Endast de brickor som i programvaran angetts som behöriga kan nu låsa skåpen, och endast den bricka som låst kan låsa upp (samt Masterkort I & II). Fördelen med detta förfarande är bland annat att låsen kommunicerar med brickorna och lämnar en markering att ett skåp är ”taget” och därmed kan brickan inte användas till att låsa fler skåp innan det förra är upplåst. Tidfunktioner så som automatisk upplåsning efter en tidpunkt elller tidsperiod med mera är möjligt.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.

Referenser

Gym – Täby

På medlemsgymmet har alla medlemmar en bricka med FRID/Mifare teknologi som går till sitt personliga skåp.

Gym – Kungsholmen

En fastighetsägare har en träningslokal för hyresgästerna och passerkorten med RFID/Mifare kan även låsa ett valfritt skåp i omklädningsrummen.