Produktdata

Kodlås för skåp – LS101


Kodlås för skåp modell LS101. Kodlåset finns som vitt eller svart.
LS101 kan ha funktionen fritt val eller fasta användarkoder. Låset kan även ställas in för en tidslängd mellan 0-99 timmar då låset öppnar sig efter att den varit låst en denna tid. Detta säkerställer att det alltid finns lediga skåp "dagen efter". Tänk på att ni skyltar denna funktion för gästerna så att blir det ett förebyggande arbete. På samma sätt kan man ställa in att låset förblir låst om det inte har öppnats efter en viss tid men det är en ovanlig applikation. Låset kan inte ha tidspunkt för öppning till skillnad från LS200.

Kodlåset kan ställas in för användarkoderna som är 4, 5 eller 6 siffror långa och välja om användaren skall använda "ok" för att bekräfta vid öppning respektive stängning eller inte.

Image
Kodlås för skåp
Funktion

Kodlås LS101 är lika som föregångaren LS100 med följande skillnad:
LS101 kan ställas in för "fritt val" eller "fast kod". LS101 kan även ha tidsgränser vilket möjliggör att låset öppnar sig efter en viss tid.

Funktionen "tidsgräns" gör att användare inte kan "paxa" skåp till exempelvis dagen efter oavsett om det var med flit eller inte. Kodlåset är mycket lämplig för uppgradering från gamla nyckellås. Som standard har låset en regel men kan även fås som möbellås av typen spanjolet.

Till skillnad från våra andra lås krävs ingen specifik utrustning för att programmera låset. Funktionerna väljes genom att programmera låset med dess knappsats. Då låset endast kan programmeras med knappsatsen har den ingen vetskap om vad klockan är och det går inte att sätt aen tidspunkt för öppning men däremot tidslängd som tidigare nämnts.

Tips!
Om ni har ett publikt utrymme som relativt ofta har fler gäster närvarande så kan det vara bättre att använda LS200 som har Masterbricka istället för Masterkod då det inte finns någon Masterkod som kan komma i orätta händer för att någon "kikat över axeln". LS200 är också känsligare för knapptryck än LS101. Det spelar mindre roll med vana användare (personliga skåp) men kan spela större roll för grupper av förstagångsanvändare* vilket även talar för LS200 i publika områden. Nackdelen är att LS200 kostar mer än LS101 * Lås med kapacitiva knappar "slumrar" när de inte används. Det innebär att de kollar om någon trycker på knapparna med ett intervall exempelvis 2 ggr per sekund. Om någon trycker på en knapp "vaknar" låset. LS200 har kortare intervall och upptäcker knapptryck bättre.

Alternativ A1 Fritt Val

Användaren slår in en fritt vald kombination av 4-6 siffror och låser skåpet. Endast denna kod kan därefter öppna skåpet. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin kod.

Tips!
I större anläggningar kan man ha problem med att gästerna glömmer vilket skåp de använt. När ni öppnar med Masterkod så visar det sig att gästen angivet fel skåp. Ni kan då låsa med Masterkod igen och skåpet minns "den riktige gästens" kod när denne kommer.

Alternativ B1 ”fast enskild”

Användaren/Användarna har en personlig kod som kan låsa och öppna låset. endast den som låst kan låsa upp.

Alternativ C1 ”fast alla”

Användaren/Användarna har en personlig kod som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna.

Tips!
Exempel på applikationer:
Tre sjuksköterskor är ansvariga för en medicinvagn och dess innehåll men aldrig samtidigt. Så länge sköterka 1 håller vagnen stängd kan ingen annan öppna. När sköterska 1 lämnar över vagnen till nästa; sköterska 2, så kan bara sköterska 2 låsa/öppna o.s.v.

Tidsfunktion (1-99 timmar):

Låset öppnar sig efter en av er inställd maxtid om inte användaren öppnat innan. Ni kan välja från 1 till 99 timmar i en timmes intervall

Tips!
Med denna funktion slipper ni:
- Att skåp står ofrivilligt låsta en längre tid.
- Att skåp "paxas" av gästerna.

SPECIFIKATIONER


Funktion: Fritt valt, Fasta koder med eller utan tidsfunktion.
Behövs programvara: Nej
LED: 2xGrön, 2xRöd
Ljud: Ja
Batteri: Batteripaket med 3xAAA
Alkaliska Livslängd Batteri: Typiskt 3år med 30 användningar/dag.
Temperaturgränser: Funktion -10…25C Lagring -25…65C
Livslängd batteri beräknad på mer än noll grader C.
Fuktighet: 10-90% ej kondens.
Skyddsklass: IP43
Vikt: 300g
Mått: 151x38x33mm (Se måttskiss)
Färg: Svart eller Vitt.
Option: Egen design

VARIANTER


32041.101.111 LS101 Svart Montage A
32041.101.113 LS101 Vit Montage A
32041.101.121 LS101 Svart Montage B
32041.101.123 LS101 Vit Montage B
32041.101.131 LS101 Svart Montage C
32041.101.133 LS101 Vit Montage C
32041.101.141 LS101 Svart Montage D
32041.101.143 LS101 Vit Montage D

Även möjlig med spanjolettfäste.
Som standard levereras låset med en rak 40mm regel. se måttskissen.

Installation
Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar. Regeln (4) anpassas till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-18mm som standard. Om ni har tjockare behöver vi veta det innan.
Image
Montage
För låsen utan knappsatser spelar inte det någon roll vilket håll låsen sitter. Med hjälp av brickan som anger rotationsriktning samt att man kan flytta gröna indikatorn på vredet i 90, 180 eller 270 grader så kan man få till alla kombinationer. Men för de lås som har knappsats behöver ni ange hur de skall monteras vid beställningstillfället. Anges som montage A, B, C eller D enligt skiss.
Montage