Lock Manager 6 – Konfigurera


Med konfigurera avser vi att göra inställningarna i programmet.