Definitioner LM7

Nedan går vi igenom definitioner för systemet LM7. Med det hoppas vi att ni skall få en förstålse för systemet och dess möjligheter.

Installation: Toppnivån och kan ses som er organisation. Ni kan ha fler organisationer men de delar är helt skilda från varandra och kan ses som två olika databaser.

Applikation: Definierar egenskaperna för en grupp av lås och hur de skall bete sig. Applikationerna delar personer inom Installationen.

Användare: Användare eller administratörer är den eller de personer som skall arbeta med systemet.

Personer: De personer som skall få nycklar från systemet.

Nycklar: Den eller de nycklar som tilldelas en person. En person (definierad utifrån unikt ID i systemet) kan ha fler nycklar men i de flesta fall räcker det med en nyckel som byggs upp utifrån olika rättigheter till en eller fler grupper av lås. Ett exempel på när det kan finnas fler nycklar är om det finns både RFID och Bluetooth lås i installationen. Följdaktligen kan en person behöva en RFID nyckel på ett kort och en Bluetooth nyckel till mobiltelefonen.

Lås: Lås eller annan accessenhet. En accessenhet kan vara en koddosa som styr ett elslutbleck till en port.

Nyckelgrupper: Nyckelgrupper eller nyckelprofiler är en virtuell grupp som kan kopplas till lås/låsgrupper. Om en person har en koppling till nyckelgruppen så får den behörighet utifrån den profilen.

Låsgrupper: En virtuell grupp av lås som när en nyckel eller nyckelgrupp kopplas till denna så får nycklarna access till alla lås som ingår i gruppen.

Filter: Nyckelfilter eller låsfilter påverkar inte hur lås/nycklar programmeras. Det gör det bara lättare att filtrera fram grupper när man arbetar med programmet.