Lösenord och Administratörer

Efter att du loggar in första gången med användarnamn sag och lösenord sag123 så skapar du en ny administratör (dig själv) och när det är gjort försvinner standardinloggningen "sag" för evigt. Innan du börjar i systemet bör du sätta en lösenordsstrategi och om ni skall vara fler som administrerar så kan du begränsa de andra administratörernas rättigheter. Det är klokt ur två perspektiv: Med begränsade möjligheter begränsas risk för misstag samt att det blir enklare att bara ha tillgång till det man skall arbeta med. Den andra fördelen är alla kanske inte skall ha rätt att ge ut nycklar till alla lås.
Image

7.1.4.1 Lösenordskriterier

Börja med att sätta kriterierna för hur ett lösenord får se ut. Det är admin som sätter lösenord till nya admin och de kan inte ändra själva.

Image

7.1.4.2.1 Skapa administratörer

Lägg upp en ny administratör med användarnamn och fyll i personens lösenord. Ni kan även ha personens nyckel (kort/tag) som två-faktor inloggning. Även om personen inte skall ha någon access till lås kan man skapa en nyckel bara för inloggning. Detta måste dock läggas in senare då ni skapat en "användare".

Image
I den första fliken ger ni rättigheterna till vilka funktioner administratören får arbeta med. Eller välj en mall som skapats tidigare.
Image
Image
I den andra fliken anger ni vilka nycklar eller nyckelgrupper admin får arbeta med. Dessa dyker upp efter att ni lagt in era första nycklar.
Image
I den tredje fliken anger ni vilka låsgrupper admin får arbeta med. Dessa dyker upp efter att ni lagt in era första lås.
Image
I den fjärde fliken anger ni vilka applikationer admin får arbeta med. Dessa dyker upp efter att ni lagt in era första nycklar. Det kan finnas flera applikationer inom en installation.
Image
I den femte fliken anger ni vilka installationer (toppnivån) admin får arbeta med. Avsluta med att spara. Om ni senare redigerar admin så glöm inte att spara förändringarna.
Image

7.1.4.2.2 Spara rättigheterna som mall

Är det fler som skall ha samma rättigheter? Spara de skapade rättigheterna som en mall som du sen kan välja för nya användare.