Hur skall min lås och accessenheter funger?

Låsen kan programmeras att fungera på olika sätt. I en organisation kan vi ha 8 applikationer där varje applikation beskriver hur låsen skall fungera.

Hur skall låsen fungera och vilken konfiguration väljer jag?

1 - Fritt val Serienummer (S) - Låsen accepterar att bli låsta med en godtycklig Mifare och öppnar endast för densamma.
2 - Fritt val A - Låsen accepterar att bli låsta med en av organisationen registrerad Mifare och öppnar endast för densamma.
3 - Fast alla - Låset programmeras för att läsa en kryptering på användarens kort som ger access. användarna kan låsa respektive öppna oberoende av varandra
4 - Fast en - som ovan men endast den som låst kan öppna.
5 - Matris - Statisk koppling mellan lås och en eller fler användare
6 - ID = Lås - Användarens ID i systemet ger access till systemets låsID vilket ger en enkel koppling användare mot lås men begränsningen att ni endast kan ha en användare per lås.

Vad passar er?

På respektive funktion finns en länk där ni kan läsa mer om uppbyggnaden