Produkter administration


I kategorin produkter för administartion har vi de komponenter som gör att man kan konfigurera och programmera våra lås till att fungera som ett system. Dessa ingår i våra systempaket men går att läas mer i detalj om för respektive produkt.

Lock Manager
Programvaror för våra lås

Systemkort
För att överföra konfigurationen i programvaran till lås i kombination med USB läs-, skrivenhet.

USB Läs-, Skrivenhet
För att överföra konfigurationen i programvaran till lås och användarbrickor.

Kommunikator
För att överföra konfigurationen i programvaran till lås (60 lås åt gången)