Reläenhet


Reläenhet för accessenheterna. Ger en växlande kontakt för styrning till exempelvis dörr, vändkors, garage etc. Tillbehör till TS300 och TS CyberNet.

Reläenhet med en växlande kontakt 24 V AC/DC 1,5 A. IP20 för inbyggnad i kappslad låda.
Ladda ner

Produktblad
Manual
Montage
Måttskiss
CAD
Användaranvisning


Reläenhet placeras på säkert avstånd från accessenheten som styr reläenheten. Syftet är att inte kunna påverka objektet (exempelvis ytterdörren) genom att manipulera accessenheten. I fallet ytterdörr placeras reläenheten på insidan av dörren.