Image

Reläenhet 600


Reläenhet för våra TS-enheter TS600
Artikelnummer: 32040.600.010
Reläenheten kommunicerar med TS enheten och ger en brytande/öppnande kontakt. Skall placeras oåtkommligt från accessidan där TS enheten sitter.
Inkopplingarna nedan visar reläenhet tillsammans med respektive accessenhet. Krypterad data från accessenheten styr reläets funktion vilket innebär att ingen "tjuvkoppling" kan göras från utsida dörr. Reläenheten placeras tryggt på insidan (i undertaket?) av dörren. Dörrkontakt är inte obligatoriskt. Dörrkontaktens funktion gör att reläet släpper innan accessenhetens förinställda tid (inställbart) när dörren stängs.

Schematisk exempel på anslutning till elslutbleck.

Image

Inkopplingsschema mellan ytterenhet och insidans reläenhet.

Image