Image

Reläenhet standard TS600


Reläenhet för våra TS-enheter TS600
Artikelnummer: 32040.600.010

Reläenheten kommunicerar med TS enheten och ger en brytande/öppnande kontakt. Skall placeras oåtkommligt från accessidan där TS enheten sitter.

Belastning relä: Max 1 A, 30V DC

Inkopplingarna nedan visar reläenhet tillsammans med respektive accessenhet. Krypterad data från accessenheten styr reläets funktion vilket innebär att ingen "tjuvkoppling" kan göras från utsida dörr. Reläenheten placeras tryggt på insidan (i undertaket?) av dörren. Dörrkontakt är inte obligatoriskt. Dörrkontaktens funktion gör att reläet släpper innan accessenhetens förinställda tid (inställbart) när dörren stängs.

OBS!
Vissa funktioner kräver att klockan går rätt. Tänk på att enheten behöver batteribackup i de fallen. Vid spänningsbortfall startar enhetens klocka där den slutatade vid spänningsbortfallet. Exempel ett spänningsbortfall om 2 timmar kommer göra att klockan går två timmar efter. En funktion som kräver att klockan går rätt är TGK (Tillfällig Gäst Kod)

Schematisk exempel på anslutning till elslutbleck.

Image
Inkopplingsschema mellan ytterenhet och insidans reläenhet. X4 används endast vid online uppkoppling mot databasen. Inkoppling för data visar kabel enligt satandard EIA/TIA T568B (Även T568A finns men är ovanlig i Sverige)
Image