Image
Applikationsbeskrivning

Skåplås med (fast) tidsbegränsad access


Låter användaren låsa och öppna ett godtyckligt skåp fram tom ett slutdatum. Därefter öppnas skåpet automatiskt och kan nyttjas av en annan individ. Ett enkelt sätt att se till att skåpen nyttjandegrad är maximerad.

Ni kan blanda användare med tidsbegränsning och användare utan tidsbegränsning för samma lås. Användaren är blockerad från att ta mer än ett skåp (i normalfallet).

Definitioner


Lås: Skåplås LS300.
Användare: Mottagare av "Elektronisk nyckel"
Nyckel: En elektronisk nyckel som förs över på ett RFID kort/bricka med Mifare-chip.

Relaterade produkter


Nycklarna och dess giltighet kan föras över till kort/bricka på flera olika sätt enligt nedan.

Systempaket LDS Maxi.
Systempaket CyberNet.
Merlify (mobil access)

Exempel på användningsområden

Ni har användare som kan vara en mix av tillsvidare anställda och användare som skall ha tidsbegränsad access.

Låsen programmeras för "användarens giltighetstid" i kombination med "öppna automatiskt" när tiden är ute.  När en användares giltighetstid på kort/brickan har gått ut i tid kommer låset att öppnas automatiskt om de inte själv lämnat skåpet öppet innan. Då låsen programmeras för att en godtycklig användare i er organisation låser så blir det ett effektivt nyttjande utan att ni behöver övervaka hanteringen.

Exempel på användningsområde: Ni har säsongsarbetare och vill säkerställa maximalt nyttjande där inga skåp står låsta efter att personer slutat. - Om en person har visstidsanställning 210501-210830 så ger ni ut access på kort/bricka med motsvarande giltighet. Personen kan ta ett ledigt skåp och öppna/stänga hur ofta den vill under perioden, men om personen lämnar skåpet låst när perioden avslutats kommer skåpet att öppnas automatiskt vid användarens sluttid och bli ledigt för en annan person att nyttja. Låsen behöver aldrig programmeras för nya/avslutade användare.

+ Ingen investering i uppkopplade lås eller uppdateringsstationer.
+ Ni behöver inte övervaka lediga/upptagna skåp. Skåpen nyttjas maximalt utan er handpåläggning.
+ Ni kan "överboka" skåpen. Ge 130 användare access till 100 skåp, det värsta som kan hända är att skåpen tar slut men om några inte använder skåpen så är det fritt för andra utan att ni behöver organisera detta.

Eventuellt kan man behöva tömma lediga skåp på kvarlämnade saker, men det finns inget låssystem som löser den uppgiften automatiskt... För din fast anställda personal behöver du inte lägga någon sluttid