LM6 4.6 Ställ in tid på Kommunikatorn

När man programmerar med en kommunikator så har den en egen tid som den ställer låsen med. Den kan behöva uppdateras om ni inte använt den på ett tag. Hur ni gör detta beskrivs nedan.

6.4.6.1 Se till att Kommunikatorn är kopplad till datorn.

Klicka på ”Service” – ”Ställ tid Kommunikator”

6.4.6.2 Bekräfta med ok.