Tjänster

Ni har möjlighet att välja till ett par olika tjänster för en enklare vardag.

Merlify

Skicka access via mobilen som laddas ner av användarna OTA med hjälp av en mobil.

Plug and Play online

Det mesta av våra produkter är offline och klarar de flesta utmaningarna alldeles utmärkt. Vi har dock ett par produkter som kompletterar våra offline lås och om ni inte vill skaffa nödvändig kunskap och utrustning för drift av detta så kan ni hyra den tjänsten av oss.

Plug & Play offline

Enkelt uttryckt så finns det en databas med låsens och användarnas konfiguration som ni kan redigera och förändra, om ni är fler som skall redigera detta krävs en serverlösning för att inte det skall bli konfliktkopior när ni eventuellt arbetar mot databasen samtidigt, dessutom kan det vara bra med automatisk backup. Om ni inte vill drifta detta själva kan vi göra det åt er.