Image

Lock Manager 7Lock Manager 7 är uppföljaren till Lock Manager 6 som administrerar och konfigurerar komponenterna i vårt RFID/Mifare system. Används för programmering i kombination med kommunikator, och/eller Läs/skrivenhet med systemkort.

Tillägg Cybernet: Ni kan koppla uppderingsenheter där användarna kan uppdatera sina kort/taggar med ny giltighet eller förändrad behörighet.

Tillägg Interfaceservice: Programmet kommunicerar via API till andra system.

SPECIFIKATION


Lock Manager administrerar och konfigurerar komponenterna i vårt RFID/Mifare system. Används i kombination med kommunikator, och/eller Läs/skrivenhet med systemkort för att föra över informationen till låsen etc. Ni lägger enkelt upp användare och lås samt knyter dessa till varandra. En användares bricka eller ett lås kan programmeras att fungera under vissa veckodagar och tider samt med en begränsad giltighetstid. För enklare programmering finns det även programmeringsbrickor istället för den mera kompletta programvaran Lock Manager.

Skillnad på LM7 vs LM6:

  • Stöd för låsen i serinen LS/DS 500 och 600 (BLE).
  • In/ut checkning med ner till minutnivå
  • Microsoft SQL databas

Max antal användare: Beror på konfiguration men fr. 4000-oändligt.
Max antal lås/system: 65.000 st.

VARIANTER


LM7 <25 lås: 32040.913.025
LM7 <50 lås: 32040.913.050
LM7 <200 lås: 32040.913.200
LM7 obegränsad: 32040.913.999

TEKNIKLÄNKAR


RELATERADE PRODUKTER


LADDA NER


Produktblad
Manual
Användaranvisning

BESKRIVNING

I Lock Manager 7 har du följande funktioner:

Användare
Lägg upp användare manuellt eller importera från en fil.

Lås
Lägg upp lås manuellt eller importera från en fil. Kommer alla låsen att ha samma funktion är det enkelt att i programmet kopiera för att flerfaldiga.

Accessgrupper
Skapa virtuella låsgrupper där du knyter lås och användare. Ger en fantastisk administration då man sgs aldrig behöver programmera om låsen. Rättigheter och borttappade kort hanteras endast på användarna brickor.

Filtergrupper
Dela in användare och lås i olika grupper som sedan kan filtreras fram när de skall bearbetas. Det påverkar inte användare och lås funktioner, förenklar bara konfigureringen.

Matris
I matrisen kan ni markera vilka användare som har access till vilket lås, men det är så gott som alltid bättre att använda funktionen ”låsgrupper”.

Tid och datumbegränsning
Man kan lägga in begränsningar på lås och användare i tid eller datum då access nekas.

Logg
En logg för låsen kan läsas ut och utvärderas i Lockmanager. Filen kan även exporteras.

Chek In/Ut
En snabbfunktion för hotellapplikationer med Incheckning och utcheckning.

Användarinfo
Man kan läsa ut vilket skåp som användaren har låst och även ta bort ”markeringen” så att informationen inte spärrar användaren från att låsa andra skåp.