6.2.0 Introduktion och definitioner

Det finns mycket vi kan göra med våra lås och systemet som de utgör tillsammans men det går också att hålla det enkelt och ändå få ut mycket. Vi vill med detta inledande kapitel sätta några definitioner som vi kommer att använda i de olika kapitlen fortsättningsvis samt berätta att även om programmet kan se komplext ut och inställningarna är många så kan man stanna med det enkla.

Viktigt!

Troligtvis har du redan fått en färdig databas att börja med från oss men om du skall lägga till eller vill göra en egen så är det viktigt att förstå i att låsens funktion definieras i ”applikationer” vilket innebär att du inte ska börja med att lägga upp exempelvis 100 lås om dessa lås skall ha olika funktioner. Skall du ha 70 stycken med fast koppling och 30 stycken med ”fritt val” skall du lägga upp dessa i två olika applikationer. Då det i vissa fall finns automatiserade funktioner utifrån låsen att lägga upp användare så kan det vara bra att börja med att lägga upp låsen innan du lägger upp användarna. Användarna rör sig fritt mellan alla applikationer.
Vi rekommenderar starkt att du talar med oss innan du lägger upp nya applikationer för att få ut det mesta av ditt system.

Definitioner


Konfigurera: Att göra inställningarna i programmet som definierar funktionerna för lås och användare.

Programmera: Att överföra konfigurationen till användare och lås.

Användare: En person som har en kod, kort, bricka eller telefon som innehåller Mifare eller NFC. Mifare finns i bland annat ID06 och SITHS kort alternativt har man en separat Mifare bricka. Telefoner som har NFC är bla Samsung S6 och Sony Xperia Z3 och Z5. Tänk på att NFC ger begränsad funktionalitet som ni kan läsa mer om under FAQ.

Lås: Vi kallar alla accessenheter i texterna för ”lås” oavsett om det är ett lås eller en generell accessenhet som ger exempelvis en brytande kontakt till ett elslutbleck eller en garageport.

Databas/Er databas: Er databas innehåller information om hur ert system är uppbyggt med lås och användare. Hur dessa fungerar/kopplas ligger i applikationer i databasen Ni kan ha fler system i fler databaser.

Alias: Alias är ett arbetsnamn ni kopplar databasen till. Exempel: På en server i en kommun ligger tre databaser för tre vårdhem. En administratör kan redigera alla och väljer att i sin dator kalla dem ”Rosengården” ”Lunden” och ”björkhyddan”. En lokal administratör på ”Rosengården” väljer att kalla arbetsnamnet till samma databas i sin dator för ”arbetsplatsen”.

Applikationer: är att definiera hur en grupp av lås skall fungera. Ni kan ha åtta applikationer i en databas. En applikation kan vara ”fritt skåpval” en annan ”personliga skåp”. Låsens funktion definieras alltid utifrån en applikation. Användarna ligger alltid i alla applikationer om ni inte väljer att aktivt ta bort behörighet till en eller flera applikationer.

Accessgrupper (tidigare kallade låsgrupper): En virtuell grupp där man samlar lås och användare och där de som ingår får access till de andra enheterna i gruppen. Det kan vara en användare och ett lås eller tusen användare och tre lås… Accessgrupper passar 90% av våra kunders anläggningar bäst för att koppla användare till lås.

Filtergrupper: Låsen och användarna kan grupperas och filtreras fram för ett smidigare arbetssätt i programvaran (Har man 900 lås och 600 användare vill man inte se alla samtidigt). En filtergrupp kan vara ”personal” en annan ”elever”. Filtergrupper påverkar vare sig låsen eller användarnas programmering/funktion till skillnad från accessgrupper.

Tidsbegränsningar: En access kan begränsas avseende tid och datum. Denna begränsning kan sättas i låset och/eller hos användaren. Låsets begränsningar är överordnat användarens begränsningar. Exempel: Om ett lås har begränsningen att vara i funktion alla dagar 08.00-17.00 och en användare har begränsningen måndag-fredag året om och dygnet runt så kommer användaren ha access måndag-fredag 08.00-17.00 till detta lås.

Nytthandetid: Ett skåplås kan begränsas i nyttjande och man kan definiera vad som händer efter en tidslängd eller vid en tidpunkt/datum som det varit låst. Exempel: En skåplås kan endast vara låst i två timmar, därefter skall det låsa upp sig själv. Man kan använda detta för att stävja att användare ”paxar” skåp över längre perioder exempelvis på ett gym.

Huvudmeny
Användarmeny
Låsmeny

Enkelt eller komplext?


I de allra flesta fall så önskar man koppla lås till användare för access och vi beskriver det i kapitel 1-4. Ni kan stanna där och det ger en alldeles utmärkt lösning men det finns mycket mer om man vill ha mer avancerade lösningar.

Logg: Låsen kan logga de sista 450 händelserna med tidsangivelse enligt principen FIFO (first in first out). Detta ingår alltid i låsen men man behöver ett systempaket i serien maxi för att kunna läsa ut informationen.

Tidsbegränsning lås: Man kan sätta begränsningar för när låset skall vara i bruk. Man kan sätta begränsningar i klockslag, dagar eller sluttid. Man kan också ställa in att skåplåsen låser upp sig en viss tid på dygnet (för att användare inte skall ”paxa” dem en längre tid.) Detta är överordnat användarnas access.

Tidsbegränsning användare: Man kan begränsa när användarna kan använda låsen (förvaring med skåplås eller access med dörrlåsen) det kan vara en tidspunkt, vissa dagar eller en start-, eller sluttid. Detta är underordnat låsets tidsbegränsningar.

Check-In Check-Ut: Som för hotelliknande applikationer kan man ha användare som programmeras med snabbfunktioner för giltighet. Checka in idag, checka ut imorgon.

Klicka pil framåt för att följa bildspelet.

Bildspelet tar er igenom konfigureringen sida för sida med kommentarer om funktionerna.