LMconfig 7.1.6

I LMconfig sätter du inställningar för klient/server/databas.
Image

7.1.6.1

Vid en standardinstallation hittar ni sökvägen till LMConfig: C:\Program Files\Schulte-Schlagbaum AG\Lock Manager 7

För att f tillgång till alla funktioner så anger ni lösenordet ni satte vid installationen (7.1.2.1A). Om ni inte satte ett eget så be oss om standardlösenordet. Logga in som SQL Server Authentication.

Image

7.1.6.2

Under fliken Backup/Resore kan ni ta backup respektive återställa databaser.

Image

7.1.6.3

Under fliken Database Service ställer ni in IP nummer Klienten har som skall kommunicera med databasen. Då ni kanske har dynamiska Ip-nummer så är det bra att sätta den på auto. Om du har problem med uppkopplingen så kan porten vara upptagen. Du kan testa om den är ledig med knappen "Test port". I det fall du redan kommunicerar kommer den att ange upptagen utan att det behöver vara fel.