Hämta logg och skapa protokoll.

Nedanstående förutsätter att ni har ställt in låset/låsen att spara händelser (Logg)

1 – Från huvudmenyn – klicka på låshantering.
2 – Om du har fler applikationer öppnar sig en dialogruta där du markerar den applikation låset befinner sig.

2 – En ny dialogruta öppnar sig
3 – Markera det lås du önskar ta ut logg för.
4 – Klicka på ”läsare”

5 – Lägg på ”ServiceKey”

6 – En ny dialogruta öppnar sig
7 – Välj ”Alla Lås” Klicka på ”Skriv”

När du väljer ”Alla lås” så läser den loggen även om du inte vet vilket lås du har gått till. På så sätt kan du inte göra fel. Det är dessutom bra om du faktiskt inte vet vilket lås som sitter på en viss plats. Protokollet kommer att berätta.

8 – Ta bort ”ServiceKey” och lägg mot låset.
9 – Vänta tills det slutar att lysa grönt på låset.

10 – Lägg ”ServiceKey” på USB dosan igen.
11 – Klicka på ”läsare”

12 – Klicka på ”Läs”

13 – Sidan ”Loggar” öppnar sig och till vänster på sidan har det dykt upp en fil (fler om du tagit ut logg tidigare) filerna sparas med datum, tid som namn.

14 – Klicka på filen så öppnar sig data för låset. Senaste 450 händelserna visas om du har så många, och angett 450 st. i grundinställningarna. Uppe till höger finns en möjlighet att skriva ut filen.

14 – Klicka på ”Spara” så kan du spara filen på valfri plats för senare granskning.