LM6 4.1 Hämta logg och skapa protokoll

Nedanstående förutsätter att ni har ställt in låset/låsen att spara händelser (Logg). Det finns två sätt att hämta loggen. Endera med programet Lock Manager och systemkortet ”ServiceKey” eller programet Lock Manager och kommunikatorn. Med ServiceKey kan ni bara ta en lås i taget medans kommunikatorn tar upp till 60 st lås åt gången. För att ta ut loggen från låset behöver ni produkterna från Systempaket LDS Maxi eller Systempaket LDS Maxi+

Du kan även ta ut loggen för att ta reda på vilket lås du har. Låsets namn framgår av loggen.

6.4.1.1 – Från huvudmenyn – klicka på låshantering.
6.4.1.2 – Om du har fler applikationer öppnar sig en dialogruta där du markerar den applikation låset befinner sig. Om du har en kommunikator kan du koppla in den i USB nu. Tänk på att kommunikatorn har uppladdningsbara batterier så det kan vara bra att den suttit i länge innan så att inte batterierna är urladdade när ni skall ta ut loggarna.

6.4.1.3 – En ny dialogruta öppnar sig
6.4.1.4 – Markera det lås du önskar ta ut logg för. (Om du väljer ”Alla lås” enligt nedan spelar det ingen roll vilket lås du markerat).
6.4.1.5 – Klicka på ”läsare” alternativt ”Kommunikator”

6.4.1.6 – Lägg på ”ServiceKey” (Gäller inte kommunikatorn som skall vara aktiverad med rätt System ID i ett tidigare läge)

6.4.1.7 – En ny dialogruta öppnar sig

6.4.1.8A – Välj ”Alla Lås” Klicka på ”Skriv” När du väljer ”Alla lås” så läser den loggen även om du inte vet vilket lås du har gått till. På så sätt kan du inte göra fel. Det är dessutom bra om du faktiskt inte vet vilket lås som sitter på en viss plats. Protokollet kommer att berätta.

För kommunikatorn är rutan lite annorlunda men
6.4.1.8B välj ”Servicefunktion” och Ladda ner eller läs ut beroende på vad ni skall göra.

6.4.1.9 – Ta bort ”ServiceKey”/koppla ur Kommunikatorn och lägg mot låset. <br />- Håll kortet/kommunikatorn stilla medans det blinkar grönt. Vänta tills det slutar att lysa grönt på låset. Det får inte avslutas med att blinka rött. Gör då om igen.

6.4.1.10A – Lägg ”ServiceKey” på USB dosan igen.

Alternativt koppla in kommunikatorn.
6.4.1.10B – Klicka på ”kommunikator”/Servicefunktion.

6.4.1.11A – Klicka på ”Läs”

Kommunikator:
6.4.1.11B – Klicka på ”Läs ut”

6.4.1.12 – Sidan ”Loggar” öppnar sig och till vänster på sidan har det dykt upp en fil (fler om du tagit ut logg tidigare) filerna sparas med datum, tid som namn.

6.4.1.13 – Klicka på filen så öppnar sig data för låset. Senaste 450 händelserna visas om du har så många, och angett 450 st. i grundinställningarna. Uppe till höger finns en möjlighet att skriva ut filen.

6.4.1.14 – Klicka på ”Spara” så kan du spara filen på valfri plats för senare granskning.