Systempaket LDS CyberNet


I systempaketet LDS CyberNet ingår Programvara Lockmanager 6 (version CyberNet), Systemkort samt USB läs/skrivenhet för programmering.

Detta ingår i systempaket LDS CyberNet

Relaterade produkter

Samtliga produkter i serierna LS, LSW och DS och
Accessenhet CyberNet TS300

Vårt Systempaket CyberNet tillsammans med accesspunkter gör att våra batteridrivna off-line enheter kan agera liknande ett on-line system avseende administration.

När användarna passerar en accesspunkt som exempelvis även öppnar entredörren laddas deras bricka med deras specifika rättigheter. Om användaren inte passerar accesspunkten exempelvis på 24 timmar så försvinner hens rättigheter från brickan. Accesspunkten ligger uppkopplad mot administrationsprogrammet. Om rättigheterna inte skall förändras behöver administratören inte göra något. Samma rättigheter laddas lika varje dag.
Om ett kort blir stulet och admin tar bort det så kommer kortet bli obrukbart vid entrén alternativt inom 24 timmar beroende vad som inträffar först.