Produktdata

Skåplås RFID, NFC & Kod - LSW400


Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort.
Option: Trådlås kommunikation online med programvara för översikt och konfigurering samt inbrottslarm.

Image
Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC och kod. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Låsen kan som option kommunicerar trådlåst via en gateway för online funktionalitet. Man kan se vilka skåp som är lediga respektive upptagna samt tilldela restriktioner, ta bort och lägga till användare. Låsen har även inbrottslarm vilket kan vara nog så intressant i vissa applikationer. Inbrottslarmet kan antingen låta eller vara ett tyst larm till exempelvis admin som sms eller mejl. Låsen kan konfigureras att ha bricka och/eller kod för access. För programmering använder man endeera systempaket LDS maxi eller en kombinatition av systempaket LS2 mini (för koderna) och systempaket LS3 mini (för RFID/NFC).
Ladda ner

Beskrivning funktioner


Skåplåsen kan ha alla funktioner som LS100, LS200 och LS 300 men också en kombination av dessa vilket innebär att låset dessutom kan ha: Kod och RFID/NFC (endast med systempaket av typen maxi) Kod eller RFID/NFC (Systempaket mini eller maxi) Tidsfunktion – användare Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar. Logg Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna. Masterfunktion Masterkod eller Masterkort Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket. Batteri Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna. Accessgrupper Genom att konfigurera lås och användare i accessgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare. Programmering Låset programmeras normalt av ett systempaket i serien maxi, men det går att programmera låset med en kombination av DS2 mini och DS3 mini. Man får då funktionen "eller" dvs användarna kan ange kod eller bricka för att låsa respektive låsa upp. Det går då att exempelvis låsa med kod och låsa upp med bricka.
Online funktioner
Image
Översikt för lediga/upptagna skåp. Lägg till eller ta bort access på individ eller gruppnivå.
Image
Akustiskt eller tyst larm till administratör.
Image
Batteristatus på skåplåsen.
Image
Visualisera hur länge ett eller fler skåp har varit upptagna.

Måttskiss

LSW101 har en del på insidan samt en utsida enligt måttskiss. Måttet med djup 31,5mm avser med batteripaket och snabbkontakt. Måttet med djup 40mm avser batterihållare för 3xAA batterier.

FAQ


On-line utan tråddragning! Hans / ACSS