Konfiguration TGK/TKBK

Beroende på era rättigheter så syns kanske inte alla menyer så som på bilderna. TGK står för Tillfälliga GästKoder och TKBK för TidsKänslig BokningsKod. I det förstnämnda fallet är ni begränsade till två incheckning och två utchekningstider per datum. TKBK  är en vidareutveckling med fler alternativ och finns i låsen serie 500/600.
Image

7.2.5.1

Klicka på ”Alternativ” och "Bokningsinställningar" i menyn.

Image

7.2.5.2 Inställningar för incheckning

Ni får upp en ny dialogruta där ni anger de standardinställningar ni vill ha för in/utchekningstid och antal gäster. Dessa kan anpassas individuellt vid varje bokning.

Image

7.2.5.3 Accesspunkter

Accesspunkter så som entréer, korridorer etc. som har gemensamma koder.

Image

7.2.5.4 Inställningar e-mejl

I tredje fliken sätter ni inställningar för mejlutskick. Klicka på "+" för att lägga till en ny. Ni anger era kontouppgifter till er mejlservern ni önskar använda.

Image
Image

7.2.5.5 Inställningar meddelande

I fjärde fliken ställer ni in meddelandets utseende oavsett om ni skall göra en utskrift eller mejla den. Klicka på "+" för att lägga till en ny. Ni fyller i de grå rutorna  fram till "textmassa". Förslagsvis låter ni övriga rutor ha sin text förutom sista boxen med er avslutningsfras till gästen.

Image