LM7 1.5 Applikationer

Applikationer definierar vilka egenskaperna en grupp av lås skall ha. Användarna i en installation (toppnivån) kan kopplas till flera applikationer inom installationen.

Exempel: Ni har 50 skåplås som skall vara personliga och finns i  applikation 1 och så har ni 100 lås som skall vara opersonliga (fritt val) som blir applikation 2. En användare kan ha tillgång till båda applikationerna med ett personligt skåp samt få nyttja ett opersonligt skåp eller bara tillgång till den ena applikationen.

Image
7.1.5.1 Skapa en applikation genom att klicka "Alternativ" och "Applikationer"
Image
7.1.5.2 För att skapa en ny applikation klickar ni "Lägg till" ger den ett namn och väljer det eller de lås som skall ingå i applikationen.
Image
7.1.5.3 I flik två anger ni vilken typ av RFID ni har och i förekommande fall vilka sektorer låsen skall läsa på (Mifare Classic) eller applikations ID och flik ID (Mifare Desfire). Om ni har lås som kan kombineras med kod får ni ange om användaren måste använda säkerhetskoden i kombination med RFID för access. För Låsen i serie 600 måste inställningen för "SAG Transponderinställningar" och Mifare Classic vara minst 1 enhet lägre än startsektorn i applikationen. Dvs om ni valt att informationen skall ligga på sektor 8 som måste ni skriva 7 som högst i Mifare Classic start sektor under "SAG Transponderinställningar" Se bilder nedan.
ImageImage
Image
7.1.5.4 I flik tre ger ni vilkoren för PIN kod i förekommande fall. Masterkoden måste alltid vara minst en siffra mer än användarkoden. Om ni har lås som har både PIN och RFID får ni ange om användarens personliga PIN skall användas.
Image
7.1.5.5 I fjärde fliken anger ni inställningar för skåplås i förekommande fall. Ni anger om låsen skall vara för fritt val, fast en eller fast alla. Läs mer om detta på funktioner lås. Ni kan sätta en nyttjandetid och vad som skall hända därefter. Låsen kan låsas upp automatiskt eller förbli stängda. Ni kan välja en tidslängd eller en tidpunkt.
Image
7.1.5.6 I femte fliken anger ni dörrlåsens egenskaper. Här finns valet "kontorfunktion" vilket innebär att låset kan ställas upp att vara öppet en viss tidslängd eller till en tidspunkt när användaren lagt på sin nyckel. Detta kombineras med att kontorsfunktion också skall läggas på nycklarna. Det innebär att en användares nyckel försätter låset i öppet läge till kl. 17.00 medans en annan person inte har den funktionen och kan inte ställa upp låset i öppet läge. Om personen med kontorsfunktion lägger på sin nyckel en gång till innan 17.00 försätts låset i "normalt låst" igen.
Image
7.1.5.7 I flik sex kan ni ange tidzoner. Tidzonerna kan nyttjas för låsen eller användarna. Detta begränsar access till den angivna tidszonen när den markeras för lås eller användare. Exempel: Ett lås har tidszon måndag-fredag 08.00-17.00. Ingen har då access andra tider. Om en nyckel får tidszon måndag-fredag 08.00-17.00 så är det bara den nyckeln som är begränsad till denna tid och andra nycklar utan begränsning i tid får access utanför dessa tider.
Image
7.1.5.8 I flik sju anger ni inställningar för Temporära gästkoder (TGK) och Tid-Känslig-BokningsKod (TKBK) i förekommande fall. Referensdatum för låset är viktigt för att den skall matcha tiden i programmet som ger ut koder. Det innebär att det skall vara lika i programmet så som låset har blivit programmerat. För TGK kan endast två incheckningstider och två utcheckningstider anges (DS200/400) medans för TKBK är detta dynamiskt ner på minutnivå. Ni kan även ange hur många fel slagna koder ni accepterar innan låset spärras samt hur länge låset skall var spärrat därefter. Läs mer om AWC separat och är endast tillgängligt om ni beställt AWC.
Image
7.1.5.9 I flik åtta anger ni om låset skall spara loggar (protokoll) och vad dessa skall innehålla för information.
Image
7.1.5.10 I flik nio anger ni inställningar för Bluetooth (BLE) lås i förekommande fall.