Produktdata

Skåplås Kod - LSW200


Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort.
Option: Trådlås kommunikation online med programvara för översikt och konfigurering samt inbrottslarm.

Batteridrivet skåpslås med kod. Låsen kan som option kommunicerar trådlåst via en gateway för online funktionalitet. Man kan se vilka skåp som är lediga respektive upptagna samt tilldela restriktioner, ta bort och lägga till användare. Låsen har även inbrottslarm vilket kan vara nog så intressant i vissa applikationer. Inbrottslarmet kan antingen låta eller vara ett tyst larm till exempelvis admin som sms eller mejl.
Ladda ner

Produktblad
Manual måste beställas
Måttskiss/Montage
Användaranvisning


Beskrivning funktioner


Kodlåsen kan ha olika funktion enligt följande: Alternativ A1 Användaren slår in en fritt vald kombination av 4 siffror och låser skåpet. Endast denna kod kan därefter öppna skåpet. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin kod. Alternativ B1 ”fast enskild” Användaren/Användarna har en personlig kod som kan låsa och öppna låset. endast den som låst kan låsa upp. Alternativ C1 ”fast alla” Användaren/Användarna har en personlig kod som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna. Alternativ E Engångskoder (99 st/programmeringstillfälle) innebär att när engångskod 2 används så avaktiveras engångskod 1 osv. (med programvara LM6 v LS200). Engångskod 1 kan användas så länge inte en kod med högre löpnummer har använts. Tidsfunktion Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarkoden förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar. Logg Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna. Masterfunktion Masterkod eller Masterkort Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket. Batteri Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid en viss nivå går det inte att låsa men låsa upp vilket förhindrar att saker blir inlåsta när batteriet är slut. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna.

Onlinefunktioner

Översikt för lediga/upptagna skåp. Lägg till eller ta bort access på individ eller gruppnivå.
Akustiskt eller tyst larm till admin eller som exempelvis sms.
Batteristatus på skåplåsen.
Visualisera hur länge ett eller fler skåp har varit upptagna.

Måttskiss

LSW101 har en del på insidan samt en utsida enligt måttskiss. Måttet med djup 31,5mm avser med batteripaket och snabbkontakt. Måttet med djup 40mm avser batterihållare för 3xAA batterier.

FAQ


On-line utan tråddragning! Hans / ACSS