LM6 4.2 Läsa (och radera) sektorer på brickor/kort

Om du vill läsa ut vilka sektorer som är lediga respektive upptagna på en bricka/kort så beskrivs detta nedan. Du kan även rensa en eller fler sektorer men bara de som Lock Manager 6.x har skapat.

6.4.2.1 Lägg brickan/kort du vill läsa av på USB läsaren.
Klicka på ”Service” – ”Anv.kort” – Anv.kort -sektorinfo”

6.4.2.2 Du ser nu info för respektive sektor på brickan/kortet.

Sektorer programmerade med LockManager får en röd ruta med grön logo. Dessa kan raderas. Förutsatt att de inte är aktiva i programmet. Du måste då först ”Radera” brickans information i ”användarhantering”

Gröna rutor är lediga

Röda rutor med ? finns inte eller är upptagan av en okänd information och kan inte raderas.