System Merlify

I grunden kan alla våra elektroniska lås ingå i ett system Merlify. Användarnas access skickas för första gången till en mobiltelefon med OS Android* (kan vara personlig eller gemensam) och kan uppdateras vid en förändring av nyckeln och som tillägg kan man lägga tidsbegränsningar exempelvis en vecka med automatisk förnyelse om admin inte tagit bort rättigheterna Uppdatering sker när de uppdaterar sitt kort/bricka med mobiltelefon. Till skillnad från de andra systemen tillkommer en abonnemangskostnad, men systemet har en lägre investeringskostnad. Läs mer på www.merlify.se

*För lås med Bluetooth nycklar kan ni även använda Iphone (IOS).
Image

Ingående komponenter

Skåp och dörrlås i serien LS/DS (samma som våra standardlås för stand-alone).
Mobiltelefon
Webbaserat administratörsgränsnitt.

Hur fungerar det?

Tänk dig att du har ett standard system där du har programmerat lås och brickor för behörighet och där användarna kommer med sina brickor till admin när de skall ha en annan behörighet. För Merlify så har du decentraliserat punkten där brickorna blir uppdaterade och användarens bricka blir programmerad med mobiltelefon. Vidare blir den programmerad för en viss tidslängd exempelvis 10 dagar (se bild). Det innebär att brickan blir obrukbar om den blir förlorad (inom max 10 dagar) förutsatt att admin tagit bort behörigheten i databasen. Ni kan även se när den senast uppdaterades.
Image