LM7 3.1 Programmera lås

Beroende på era rättigheter så syns kanske inte alla menyer så som på bilderna. Det finns tre sätt att programmera lås beroende på modell.

  • 1A Systemkort och USB ansluten RFID-dosa Feig (LS/DS/TS 200,300 och 400)
  • 1A Systemkort och USB ansluten RFID-dosa Multitech (LS/DS/TS 600)
  • 1B USB-ansluten Bluetoothdongel (LS/DS/TS 500 och 600)
  • 1C Kommunikator (LS/DS/TS 200,300 och 400)
Image

7.3.1A.1 Programmera med Systemkort.

Klicka på ”Lås” i menyn till vänster. Ni får upp en lista på alla lås i er organisation som ni har rätt att se. Markera det lås ni vill programmera och klicka "Läsare. Lägg på SysDataKey.

Image
7.3.1A.2 Ni får upp en ny dialogruta där ni kan justera låsets klocka. Klockan får tiden som anges när SysDataKey läggs på låset så om det är viktigt att klockan går rätt så skall ni lägga till tid som det tar er från att programmera SysDataKey till att ni lägger kortet på låset. Om ni skall programmera fler lås i följd kan respektive låsnummer och tid stegas upp automatiskt med antal sekunder ni anger. Tag bort SysdataKey från läsaren och lägg på låset.
Image
7.3.1A.3 De flest programmeringarna kräver ytterligare programmering med DataKey. Klicka på "Läsare" igen och lägg på DataKey.
Image
7.3.1A.4 Ni får upp en ny dialogruta. Som standard programmeras det lås ni markerade i listan men ni kan byta. Ni har även valet mellan lista (för över programmets användarrättigheter och det normala) eller lärfunktion. Lärfunktion betyder att när DataKey läggs mot låset kan ni därefter lägga användarnas brickor/kort mot låset som då lär sig vilka kort som skall ha access. Tag bort DataKey från läsaren och lägg på låset.
Image

7.3.1B.1 Programmera lås med BLE dongel.

Ni får upp en ny dialogruta. Väl funktion du vill utföra. I detta fall Programmera lås.

Image
Image
7.3.1B.2 Klicka på start i programmet och håll inne BLE-knappen på låset tills det blinkar blått. Processen går från "Not started" till "Started" - eventuellt "Waiting" - och avslutas med "OK"
Image
Image
7.3.1B.3 Ni får upp en ny dialogruta. Eventuellt behöver ni göra en Portscan för att datorn skall känna av BLE-dongeln men normalt känner datorn av det själv. Markera låset.
Image
Image
7.3.1B.4 När ni fått "OK" är det klart.
Image

Fabriksåterställning

När man gör en sk fabriksterställning tar det tid. Efter att ni fått "ok" i programmet:

  1. Vänta medan det lyser Grönt & orange
  2. Låt det slockna
  3. Vänta medan det lyser Grönt & orange
  4. Låt det slockna
  5. Test med 0 följt av E. Om du får grönt och det klickar till = klart.