Applikationsbeskrivning

Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Arbetsplatsen har fria platser och önskar personalskåp på en central plats för kläder etc. Personalen kan ha fasta skåp eller välja ett ledigt skåp. Dessutom kan ni ha låneskåp för konsulter och besökare.
Nedanstående beskriver funktionen fasta skåp.

ImageImage

Definitioner


Lås: Skåplås LS300.
Användare: Personal/Konsult med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter


Hur går det till?

Nedanstående beskriver användandet med brickor men funktionen är liknande för kod. Om användarna redan har en bricka av typen Mifare (Exempelvis SITHS, ID06 eller befintligt passersystem) så kan dessa användas. Annars skall brickor av typen Mifare införskaffas.
Låsen programmeras med programvaran för ”fast alla” eller "fast en" och kopplas mot en virtuell accessgrupp. När man konfigurerar användarna så kopplas de mot samma accessgrupp och man får då en matchning.

Funktionen ”accessgrupper” innebär att ni exempelvis programmerar
Lås 1: Acceptera alla Brickor med behörighet ”A”
Lås 2: Acceptera alla Brickor med behörighet ”B”
Osv.

Därefter ger man en behörighet (exempelvis ”A”) eller kombinationer (”A” & ”B”) av behörigheter på användarnas brickor.
Det går fortfarande på ett mycket smidigt sätt att ta bort behörighet från borttappade brickor utan att programmera om låset. Varje lås kan logga upp till 450 händelser (FIFO).

Ni kan också ha ett antal skåp programmerade för "fritt val" till besökare. Ni har då ett antal brickor liggande för besökarna och dessa kan ta ett ledigt skåp (valfritt) och låsa. Endast samma användarbricka kan öppna.

Hur arbetar administratören med låssystemet efter att systemet är konfigurerat?

Admin behöver bara bry sig om att programmera användarbrickor efter att systemet är konfigurerat och programmerat.
1, Om en användare tappat bort eller fått sin bricka stulen: Skapa en kopia på användarens bricka med en ”generation högre”. Programmera en tom bricka/kort. Klart! När användaren presenterar sin nya bricka för låset så vet låset att den skall makulera den borttappade användarbrickan.
2, Om det tillkommer en användare: Skapa en ny användare i programmet, tilldela denne rätt lås och programmera en ny användarbricka. Klart!
3, Om en användare slutar (och ni har dennes bricka). Lägg på programmeringsdosan, tryck sök och därefter ”radera”. Klart!
4, Om en användare slutar (och ni inte har dennes bricka). Se punkt ett och gå själv till låset som makulerar användarens bricka.

Installation
Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.
Image
Referensobjekt

Södermalm Stockholm

På Södermalm i Stockholm levererade vi över 300 lås till ett nytt huvudkontor. Låsen med Mifare RFID fungerar enligt principen "fritt val".
Image

Vasastan Stockholm

I vasastan, Stockholm levererade vi över 80 lås till ett nytt kontor. Låsen med Mifare RFID fungerar på två olika sätt. De anställda har fasta kopplingar skåp / användare. Därtill var ett antal skåp "fritt val" för dagkonsulter.
Aktivitetsbaserad arbetsplats

Södermalm Stockholm

På ett nytt huvudkontor levererade vi 45 skåplås och ett par dörrlås med Mifare RFID. Skåplåsen fungerar med fasta kopplingar till de anställda.
Image

Södermalm Stockholm

På ett nytt huvudkontor levererade vi över 300 skåplås med Mifare RFID. Skåplåsen fungerar med fasta kopplingar till de anställda, och ett antal dagskåp för konsulter.
Image

Östermalm Stockholm

På ett nytt kontorshotell har vi levererat över 120 skåplås med Mifare RFID. Skåplåsen fungerar som hyrskåp med fasta kopplingar till hyrestagaren, samt ett antal dagskåplås med "fritt val".
Skåplås aktivitetsbaserad arbetsplats

Östermalm Stockholm

Närmare 200 skåplås till kontoret och 100 skåplås till omklädningsskåp levererades till nytt huvudkontor i Solna.
Skåplås aktivitetsbaserad arbetsplats