Applikationsbeskrivning

Skåplås medicinskåp – utan spårbarhet


En eller flera grupper med personer skall ha tillgång till ett eller flera skåp och kunna öppna stänga oberoende av varandra. Ni behöver inte kunna ta ut en log som visar på öppningar/låsningar för respektive person.

Definitioner

Lås: LS200 (Masterbricka)
Användare: Person med behörig Kod.
Kod: Användarens Kod

Relaterade produkter

(Klicka på länkarna nedan för att komma till produkten)
LS200
Systempaket LS2 mini

Hur går det till?

Låsen programmeras med programmeringsbrickorna för koder enligt principen ”Fast alla”.

Användarna har därefter personliga koder som de kan öppna/stänga skåpet med oberoende av varandra.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.