System Online

System Online utgår från våra batteridrivna lås i serien LSW. Låsen har samma funktionalitet för användaren som våra övriga elektroniska skåplås med tillägget att man kan addera en modul för trådlös kommunikation med programvaran. Det ger ett riktigt online system utan tråddragning. Programvaran kan konfigurera och övervaka ingående komponenter så som att se vilka skåp som är lediga/upptagna, batteristatus, larm, logg och hur länge de varit låsta. Man kan även öppna och låsa remote. För system med fler än 200 enheter adderas fler routers. Låsen är batteridrivna och därmed trådlösa. Ni kan blanda LSW låsen med eller utan Wi-Fi tillsammans med LS och DS låsen i ett system utan problem. Det är samma programvara för att administrera rättigheter för alla låsen.
Låsens funktion ligger i låsen och är således inte beroende av uppkopplingen för sin dagliga drift. Kommunikation med programvaran för visualiserings kan ställas in för två olik driftlägen.

1 "Status" Låsen agerar slavar ochh meddelar status till routern när någon aktivitet sker vid låset så som att någon låser, inbrottsförsök mm. Låset passar också på att skicka annan relevant data än bara det som händer för tillfället. Denna inställning är energibesparande.

2 "Access" Låsen kopplar upp sig mot routern med vissa intervall (inställbart) och lyssnar efter instruktioner från administratören. Denna inställning är mer energikrävande för låsen.

I det första fallet "status" skickar låset Låsnummer, användarens ID och/eller PIN kod, Låsstatus öppet/stängt, ev. larm, batteristatus/spänning samt signalstyrka. I det andra fallet "access" så kan ni som tillägg dessutom styra låsen som att öppna/stänga, blockera aktuell status samt uppdatera klockan.

Ingående komponenter

Skåplås LSW200 (Kod och bricka)

Skåplås LSW300

Skåplås LSW400 (Kod och bricka)

Router för trådlös kommunikation. Kan seriekopplas för att täcka fler lås eller en större yta. En router hanterar 200 lås.

Programvara LM 6.1
Programvara LSW Online för visalisering av låsen till admin repektive användarna.

Online funktioner

Inbrottslarm. Akustiskt eller "tyst" larm. För admin
Se vad som är ledigt respektive upptaget. För admin och användarna.
Batteristatus. För admin.
Se hur länge respektive skåp varit låst. För admin.