System Online

System Online utgår från våra batteridrivna lås i serien LSW. Låsen i serie LSW har samma funktionalitet för användaren som våra övriga elektroniska skåplås med tillägget att man kan addera en modul för trådlös kommunikation med övergripande system (och integration med API). Det ger ett riktigt online system utan tråddragning. Programvaran kan konfigurera och övervaka ingående komponenter så som att se vilka skåp som är lediga/upptagna, batteristatus, larm, logg och hur länge de varit låsta. Man kan även öppna och låsa remote. För system med fler än 250 enheter adderas fler routers. Låsen är batteridrivna och därmed trådlösa. Ni kan blanda LSW låsen med eller utan Wi-Fi tillsammans med LS och DS låsen i ett system utan problem. Det är samma programvara för att administrera rättigheter för alla låsen.
Låsens funktion ligger i låsen och är således inte beroende av uppkopplingen för sin dagliga drift. Låsens agerande och kommunikation/visualisering med programvaran kan ställas in för två olika driftlägen.

1 "Status" Låsen agerar slavar och kontakt med systemet sker endast vid aktivitet vid låset så som att någon låser/öppnar, inbrottsförsök mm. Låset passar också på att skicka annan relevant data än bara det som händer för tillfället. Denna inställning är energibesparande.

2 "Access" Låsen kopplar upp sig mot routern med vissa intervall (inställbart) och lyssnar efter instruktioner från systemet. Denna inställning är mer energikrävande för låsen.

I det första fallet "status" skickar låset Låsnummer, användarens ID och/eller PIN kod, Låsstatus öppet/stängt, ev. larm, batteristatus/spänning samt signalstyrka. I det andra fallet "access" så kan ni som tillägg dessutom styra låsen som att öppna/stänga, blockera aktuell status samt uppdatera klockan.

Ingående komponenter

Skåplås LSW200 (Kod och masterbricka)
Skåplås LSW300 (användarbricka och masterbricka)
Skåplås LSW400 (Kod och användarbricka och masterbricka)
Gateway LSW för trådlös kommunikation. Kan seriekopplas för att täcka fler lås eller en större yta. En router hanterar 200 lås.
Programvara LM 6.1. Konfigurerar lås och användarnas accessrättigheter.
Programvara LSW Online för visalisering av lediga/upptagan skåp till admin repektive användarna. Redovisar även batteristatus, inbrott, senast användning.

Online funktioner

Inbrottslarm. Akustiskt lokalt eller "tyst" larm till administratören.
Visualiserar vad som är ledigt respektive upptaget. Ni kan låsa respektive öppna remote från er programvara.
Batteristatus. För administratören.
Se hur länge respektive skåp varit låst. För administratören.

Systemkrav SOT-WCS och SOT-WCS light

Processor: Intel core i3 (Minimum Broadwell).
RAM: 4 GB eller mer
Ledigt minne hårddisk: >500 MB
Grafik: Full HD.
Ethernet anslutning: min 100MB
OS: Windows 7, 8, 8.1 eller 10
Programvaror som inte ingår i vår leverans (hämtas från Microsoft): .NET Framework 4.0 och Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)

Fast IP adress till Gateways

Systemkrav SOT-WCS Service

Processor: Intel core i5 (Minimum Broadwell).
RAM: 8 GB eller mer
Ledigt minne hårddisk: >1 GB
Grafik: Full HD.
Ethernet anslutning: min 100MB
OS: Windows 7, 8, 8.1 eller 10
Programvaror som inte ingår i vår leverans (hämtas från Microsoft): .NET Framework 4.0 och Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)

Fast IP adress till Gateways