LM6 4.5 Förläng tid

Ibland kan vilja förlänga tiden för en användare som har begränsad nyttjandetid. Det kan vara en gäst på hotellet eller annat.Arbetar ni normalt med funktionen CheckIN/CheckUT så kan ni förlänga tiden i den menyn. Nedan beskriver ett alternativ.

6.4.5.1 Lägg brickan/kort du vill förlänga tiden på USB läsaren.
Klicka på ”Service” – ”Anv.kort” – Anv.kort – förläng accesstid”

6.4.5.2 En ny dialogruta kommer upp.

Klicka på ”Välj”.

6.4.5.3 Ange tiden du önskar förlänga användarens nyttjande med och klicka på ”Förlängd”