System CyberNet

I grunden kan alla våra elektroniska lås ingå i ett system CyberNet. Användarnas access uppdateras för en viss tidsperiod exempelvis ett dygn när de lägger sin bricka mot en accesspunkt. Accesspunkten kan vara samma enhet som öppnar ytterdörren eller separata enheter. Accesspunkterna har uppkoppling mot en dator och programvara och när man förändrar i programmet så uppdateras användarnas rättigheter så snart de lägger sin bricka mot accesspunkten. Om admin inte gör någon förändring uppdateras brickan med samma information. Om ni har våra lås som stand-alone idag så behövs bara en uppgradering av programvaran och en accesspunkt med uppkoppling mot databasen för att få ett ”System CyberNet”. Ni kan exkludera personer från CyberNet-funktionen så att de inte behöver passera accesspunkten för att behålla sina rättigheter. Detta kan vara användningsbart om ni har en plats med lås utan möjlighet till uppkoppling.

Ingående komponenter

Skåp och dörrlås i serien LS/DS (samma som våra standardlås för stand-alone).
Läs och skrivenhet för att programmera brickor och lås. Ingår i systempaket maxi. (samma som vår las/skrivenhet standard för stand-alone).
Anpassad programvara ingår i Systempaket LDS CyberNet
(Programvarulicensen avviker från standard)
Accessenhet CyberNet, förutom koppling mot dator har den även även brytande kontakter för att styra exempelvis öppning av ytterdörren.
(produkt som tillkommer mot system standard).

Hur fungerar det?

Tänk dig att du har ett standard system där du har programmerat lås och brickor för behörighet och där användarna kommer med sina brickor till admin när de skall ha en annan behörighet.

För CyberNet så har du decentraliserat punkten där brickorna blir uppdaterade och användarens bricka blir programmerad varje gång den presenteras vid accesspunkten. Vidare blir den programmerad för en viss tidslängd exempelvis 10 timmar (se bild). Det innebär att brickan blir obrukbar om den blir förlorad (inom max 10 timmar) förutsatt att admin tagit bort behörigheten i databasen.
Accesspunkten finns i två olika modeller med eller utan display, där modellen med display ger tillägget för information om eventuellt låst skåp. Det sistanämnda endast intressant när låsen är programmerade för ”fritt val” som exempel i ett omklädningsrum med många skåp.