System Standard

Alla våra elektroniska lås kan ingå i ett off-line system. De individuella låsen blir ett system tillsammans med ett av våra systempaket i serien "maxi". System standard innebär att lås och användarbrickor programmeras och därefter har man ingen uppkoppling till programmet. När man önskar en förändring får man programmera om brickorna eller om man har kod så får låsen programmeras om. 90% av våra kunders önskemål tillgodoses med detta system.

Ingående komponenter

Skåp och dörrlås i serien LS/DS
Läs och skrivenhet för att programmera brickor och lås. Ingår i systempaket maxi.
Programvara Lock Manager ingår i systempaket serien maxi.