Applikationsbeskrivning

Vandrarhem Kod


En gäst skall ha tillträde till entrén samt ett rum som delas med fler gäster.
Inne i rummet har alla bäddar eventuellt ett förvaringsskåp som är personligt för tiden då hen är gäst.

Med denna lösningen kan ni ge ut tillfälliga koder för dörren som blir obrukbar efter gästen checkat ut.

Definitioner

Lås: Dörrlås DS200 TGK med kod. LS100 skåplås med kod.
Användare: Gäst som checkat in på hotellet.
Kod: Gästens Temporära kod.

Relaterade produkter

DS200 TGK (dörrlås) Systempaket LDS2 Maxi
LS100 eller LS200 (skåplås)

Hur går det till?

Uppgift:
Gästen bokar sin vistelse och meddelar sen ankomst då anläggningen är obemannad alternativt har bokat på en webportal.

Hantering: Ni lägger in gästen med rumsnummer och ankomst samt eventuellt ut-checkning i programmet. Programmet returnerar två koder till kunden. Ni kan ange dessa över telefon, sms eller mejl. Gästen knappar vid ankomst in de två koderna på låset och får tillträde. Resten av vistelsen behöver gästen bara slå in den kortare ”andra koden” för access till rummet. Koden kommer upphöra att fungera efter angivet utcheckningsdatum. Programvaran kan även kommunicera med bokningssytem som i sin tur har uppkoppling mot bokningsportaler för att automatiskt generera och skicka ut koderna.

Inget av ovanstående kräver kommunikation mellan lås och programvara.
Upp till fyra olika koder med olika giltighet kan genereras för samma lås.

Med skåplås LS100 kan gästen fritt välja en kod och låsa. Endast samma kod kan låsa upp (och master).

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp respektive dörrar som tidigare haft nyckelcylindrar respektive låskistor om det inte är nya skåp/dörrar.