Telecom - Lås med Bluetooth

Många entreprenörer och egna tekniker skall ha tillgång till basstationer som ligger naturligt geografiskt utspritt. Genom att skicka nycklarna digitalt som administreras centralt av en eller fler administratörer får man en effektiv nyckelhantering.
Lås TelecomLås Telecom
Vi har skapat ett enkelt system för fleet management av Bluetooth nycklar till olika typer av lås. Digitala hänglås och eletroniska vred för insidan av dörrar med aktivering genom Bluetooth är självklara applikationer i detta sammanhang. Vi har även skåplås och andra dörrlås för svenska och europeiska låskistor. Förutom enkelhet får man även spårbarhet på vem som öpnat/låst och när.
hänglås BluetoothImage

Hur går det till?

Administratören bjuder in mottagarna av nycklar definierat som deras mejladresser. Användarna blir aviserade med mejl som innehåller innehållande en länk där de skapar ett konto genom att fylla i namn och önskat lösenord. Redan vid inbjudan kan ni lägga till mottagarnas grupptillhörighet. Grupptillhörigheten definierar vilka nycklar de får tillgång till. Användarna loggar in i appen där nyckeln/nycklarna väntar på dem redo att användas. Användarna ser endast en "gruppnyckel" med information om vilka lås de har tillgång till. När de trycker lås upp i appen är endast låset som är synligt tillgänglig att klicka på.

Definitioner


Administratör: Redigerar grupper och mottagare av nycklar.
Användare: Mottagare av nycklar.
Lås: Bluetooth hänglås.
Elektronisk nyckel: Nyckel skapad i webgränssnittet som skickas till användarna

Nyttoeffekt


  • Kostnaderna minskar drastiskt för hantering av nycklar där de tidigare har använts fysika nycklar.
  • Spårbarhet gör att man får historik på vem som låst/öppnat låsen.och vid vilken tidspunkt