Funktioner - En översikt

Nedanför beskriver vi översiktligt funktioner som finns i våra lås. Vilka funktioner som finns i vilka lås framgår på respektive produktsida.

Nedan följer vilken/vilka typer att "systempaket" som behövs för att tillgodogöra sig respektive funktion på låsen. Ett systempaket har en unik kryptering. Det innebär att det inte är lämpligt att ha fler systempaket i samma applikation. Om ni exempelvis har en skola med 400 elevskåp och programmerar dem med olika kryptering så kommer ni behöva hålla reda på vilket Masterkort som går till vilka skåp. På samma vis kan det vara olämpligt att en skola och en simhall i samma kommun har samma systempaket med samma kryptering då den som är ansvarig i skolan kan öppna simhallens skåp och tvärtom med Masterkortet. Vi har delat paketen i mini, midi och maxi utifrån komplexitet och räcker det med mini för den funktion ni vill åstadkomma är det billigast att ta den.
Image

Olika utrustning, så kallade systempaket ger er olika möjligheter att programmera låsens funktioner.
Lärfunktion innebär att man lägger programmeringsbricka/kort mot låset och därefter användarnas brickor/kort och därmed "lär" låset vilka användare som skall ha access. Nackdelen kontra att jobba med accessgrupper är att om en persons behörighet skall bort så måste låset nollställas och läras om med de användare som fortsatt skall ha access. En annan nackdel med lärfunktion är att du behöver ha tillgång till användarnas kort/tag när du är vid låset.

Exempel mini: LS2 mini

Alternativ "Fritt val" kod (Skåpslås med kod)
Användaren slår in en fritt vald kombination siffror (4-6 st.) och låser skåpet. Endast samma kod samt master (kod eller bricka/kort) kan därefter öppna skåpet. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin godtyckliga kod. (Om ni öppnar fel skåp med master och stänger med master så minns skåpet senaste användare. Om ni öppnar med master och låter det stå öppet är det fritt för en ny användare att nyttja skåpet)


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Alternativ Fritt val "S" (Skåpslås med RFID)
Användaren lägger en godtycklig kort/bricka mot låset och låser. Endast densamma och Masterkort kan öppna. Denna programmering har nackdelar/fördelar beroende på hur man ser det: Vem som helst med ett Mifare kan ta ett skåp och användaren kan ta hur många skåp som helst som är lediga. (Om ni öppnar fel skåp med master och stänger med master så minns skåpet senaste användare. Om ni öppnar med master och låter det stå öppet är det fritt för en ny användare att nyttja skåpet)
Fördel: Mycket enkel administration och användarna kan ta vilket Mifare kort som helst.
Nackdel: Ni kan få färre lediga skåp i anläggningen för att användare upptar fler skåp. Ni kan inte heller hindra att en användare använder exempelvis sitt busskort och låser om ni har en affärsmodell att hyra ut skåp där ni ger ut kort till användarna mot ersättning.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Alternativ Fritt val "A" (Skåpslås med RFID)
Användaren lägger en i systemet registrerad Bricka/kort och låser. Endast densamma och Masterkort kan öppna. Denna programmering har nackdelar/fördelar beroende på hur man ser det: Endast användare med registrerat Mifare kan ta ett skåp och användaren kan begränsas i hur många skåp de kan ha låsta sammtidigt. (Om ni öppnar fel skåp med master och stänger med master så minns skåpet senaste användare. Om ni öppnar med master och låter det stå öppet är det fritt för en ny användare att nyttja skåpet)
Fördel: Effektivt nyttjande då en användare bara kan ta ett skåp. Ni kan även ha en modell där ni tar betalt för skåpeshyra.
Nackdelar: Då ett skåp låses så skrivs en kodsträng på kortet som omöjliggör att användaren tar ett skåp till om den inte först låser upp skåpet. Med detta kan ni få tillbaka kort som "är spärrade och ni måste låsa upp dessa innan ni kan ge ut samma kort till en annan användare.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Alternativ ”fast en” (Skåpslås med kod eller RFID)
En eller fler användare har en personlig kod eller RFID Tag som kan låsa och öppna låset. Endast den som låst kan låsa upp.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Alternativ ”fast alla” (Skåpslås med kod eller RFID)
En eller flera användare har en personlig kod eller RFID Tag som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna.

Att tänka på: Med paket mini så läggs brickor in med lärfunktion. Om en person skall tas bort måste låset återställas och de återstående läggas till på nytt. Mycket ovanligt att mini är ett bra alternativ för denna funktion.

 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Alternativ E (Skåplås Kod)
Engångskoder (99 st/programmeringstillfälle) innebär att när engångskod 2 används så avaktiveras engångskod 1 osv. (med programvara LM6 v LS200). Engångskod 1 kan användas så länge inte en kod med högre löpnummer har använts.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Tidsfunktioner 1 (Skåp,- och dörrlås)
Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användaren förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång till ett slutdatum eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Tidsfunktioner 2 (Skåplås)
Låset kan ha en funktion som gör att den efter att en användare har låst och det har gått en av er definierad tidslängd eller tidspunkt endera öppnar sig automatiskt, Blockeras för öppning eller blockeras för användning i 24 timmar av den som låst (straffunktion).

Användningsområde exempel: För att undvika att personer paxar skåp så låter man låsta skåp öppna sig kl. 02.00 på natten så vet man att alla skåp är lediga för nya användare på morgonen.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101 (Endast tidslängd)
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Logg/Protokoll
Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna. Låsen spara upp till 500 händelser men om ni har systemkort finns det bara kapacitet att överföra 450 senaste händelserna. Om ni har kommunikatorn så kan ni läsa ut alla 500 händelserna och läsa ut i Lock Manager 6.1


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Masterfunktion
Masterkod eller Masterkort Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket. Master I: Öppnar låset men gör det obrukbart till Master II har presenterats för låset. (gäller inte dörrlås). Master II: Öppnar låset och återställer det som normalt. Master I skall endast användas i organisationer där personalen kan beskyllas för dold stöld (Gäst anklagar personal för att ha varit inne i deras skåp med Master och stulit).

Masterkoden har alltid en siffra mer än användarkoderna men kan vara 5-7 siffror.


 • LS101 (Endast kod)
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

Kontorsfunktion (Dörrlås)
Med dedikerade kort/taggar kan ni ställa dörren i öppet läge. Dörren kan ställas öppet "för evigt" tills kortet/taggen läggs på igen alternativt ställas upp till en tidspunkt då den återgår till normalt "låst" läge. Kan återställas tidigare genom att lägga på kortet/taggen igen.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101 (Endast kod)
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

TGK (Tillfällig gästkod)
Tillfällig gästkod innebär att ni kan generera en tidsbestämd kod utirån lås, start och stop. Vanligtvis för obemannade hotell så som Rum, ankomst och avresa. Låset är offline och behöver inte kommunicera med databasen/programvara när de är i drift.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101 (Endast kod)
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600

TKBK (TidsKänslig BokningsKod) (Dörrlås)
Tillfällig bokningskod gör att ni kan lämna ut en kod som under ett definierat tidsspann tillåter att öppna en gång eller öppna/låsa en gång. Applikation kan vara paketutlämning i boxar.


 • Knappsats endast LS101
 • Systempaket xx Mini
 • Systempaket DS2 Midi (Endast DS200)
 • Systempaket LDS Maxi med LM6 (Inte 500/600 serien)
 • Systempaket LDS Maxi med LM7
 • LS101 (Endast kod)
 • LS200
 • LS300
 • LS400
 • LS500
 • LS600
 • DS200
 • DS300
 • DS400
 • DS500
 • DS600