Funktioner – En översikt

Nedanför beskriver vi översiktligt funktioner som finns i våra lås. Vilka funktioner som finns i vilka lås framgår på respektive produktsida.

Alternativ A Fritt val
A1 Kod: Användaren slår in en fritt vald kombination av 4 siffror och låser skåpet. Endast denna kod samt master (kod eller bricka/kort) kan därefter öppna skåpet. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin kod.

Alternativ B ”fast enskild”
Användaren/Användarna har en personlig kod som kan låsa och öppna låset. endast den som låst kan låsa upp.

Alternativ C ”fast alla”
Användaren/Användarna har en personlig kod som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna.

Alternativ E
Engångskoder (99 st/programmeringstillfälle) innebär att när engångskod 2 används så avaktiveras engångskod 1 osv. (med programvara LM6 v LS200).
Engångskod 1 kan användas så länge inte en kod med högre löpnummer har använts.

Tidsfunktion
Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarkoden förses med begränsning i datum och tid.
Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar.

Logg
Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna. Låsen spara upp till 500 händelser men om ni har systemkort finns det bara kapacitet att överföra 450 senaste händelserna. Om ni har kommunikatorn så kan ni läsa ut alla 500 händelserna och läsa ut i Lock Manager 6.1

Masterfunktion
Masterkod eller Masterkort
Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket.
Master I: Öppnar låset men gör det obrukbart till Master II har presenterats för låset. (gäller inte dörrlås).
Master II: Öppnar låset och återställer det som normalt.

Batteri
Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid en viss nivå går det inte att låsa men låsa upp vilket förhindrar att saker blir inlåsta när batteriet är slut. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna.