Funktioner - En översikt

Nedanför beskriver vi översiktligt funktioner som finns i våra lås. Vilka funktioner som finns i vilka lås framgår på respektive produktsida.

Image

Olika utrustning, så kallade systempaket ger er olika möjligheter att programmera låsens funktioner.
Lärfunktion innebär att man lägger programmeringsbricka/kort mot låset och därefter användarnas brickor/kort och därmed "lär" låset vilka användare som skall ha access. Nackdelen kontra att jobba med accessgrupper är att om en persons behörighet skall bort så måste låset nollställas och läras om med de användare som fortsatt skall ha access. En annan nackdel med lärfunktion är att du behöver ha tillgång till användarnas kort/tag när du är vid låset.

Alternativ Fritt val "S" (RFID skåplås) Användaren lägger en godtycklig kort/bricka mot låset och låser. Endast densamma och Masterkort kan öppna. Denna programmering har nackdelar/fördelar beroende på hur man ser det: Vem som helst med ett Mifare kan ta ett skåp och användaren kan ta hur många skåp som helst som är lediga. (Om ni öppnar fel skåp med master och stänger med master så minns skåpet senaste användare. Om ni öppnar med master och låter det stå öppet är det fritt för en ny användare att nyttja skåpet)
Fördel: Mycket enkel administration och användarna kan ta vilket Mifare kort som helst.
Nackdel: Ni kan få färre lediga skåp i anläggningen för att användare upptar fler skåp. Ni kan inte heller hindra att en användare använder exempelvis sitt busskort och låser om ni har en affärsmodell att hyra ut skåp där ni ger ut kort till användarna mot ersättning.

Alternativ Fritt val "A" (RFID skåplås)
Användaren lägger en i systemet registrerad Bricka/kort och låser. Endast densamma och Masterkort kan öppna. Denna programmering har nackdelar/fördelar beroende på hur man ser det: Endast användare med registrerat Mifare kan ta ett skåp och användaren kan begränsas i hur många skåp de kan ha låsta sammtidigt. (Om ni öppnar fel skåp med master och stänger med master så minns skåpet senaste användare. Om ni öppnar med master och låter det stå öppet är det fritt för en ny användare att nyttja skåpet)
Fördel: Effektivt nyttjande då en användare bara kan ta ett skåp. Ni kan även ha en modell där ni tar betalt för skåpeshyra.
Nackdelar: Då ett skåp låses så skrivs en kodsträng på kortet som omöjliggör att användaren tar ett skåp till om den inte först låser upp skåpet. Med detta kan ni få tillbaka kort som "är spärrade och ni måste låsa upp dessa innan ni kan ge ut samma kort till en annan användare.

Alternativ "Fritt val" kod: (Skåplås med kod) Användaren slår in en fritt vald kombination siffror (4-6 st.) och låser skåpet. Endast samma kod samt master (kod eller bricka/kort) kan därefter öppna skåpet. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin godtyckliga kod. (Om ni öppnar fel skåp med master och stänger med master så minns skåpet senaste användare. Om ni öppnar med master och låter det stå öppet är det fritt för en ny användare att nyttja skåpet)

Alternativ ”fast en”
En eller fler användare har en personlig kod eller RFID Tag som kan låsa och öppna låset. Endast den som låst kan låsa upp.

Alternativ ”fast alla”
En eller flera användare har en personlig kod eller RFID Tag som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna.

Alternativ E (Skåplås Kod)
Engångskoder (99 st/programmeringstillfälle) innebär att när engångskod 2 används så avaktiveras engångskod 1 osv. (med programvara LM6 v LS200). Engångskod 1 kan användas så länge inte en kod med högre löpnummer har använts.

Tidsfunktioner
Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användaren förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång till ett slutdatum eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar.

Låset kan även ha tidsbegränsningar utifrån nyttjande. Ni kan sätta en tidslängd eller en tidspunkt. Därefter kan ni definera vad som skall hända efter denna tid. Låset öppnas automatiskt eller låset blockeras för nyttjande (låst förblir låst)

Logg
Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna. Låsen spara upp till 500 händelser men om ni har systemkort finns det bara kapacitet att överföra 450 senaste händelserna. Om ni har kommunikatorn så kan ni läsa ut alla 500 händelserna och läsa ut i Lock Manager 6.1

Masterfunktion
Masterkod eller Masterkort Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket. Master I: Öppnar låset men gör det obrukbart till Master II har presenterats för låset. (gäller inte dörrlås). Master II: Öppnar låset och återställer det som normalt.

Kontorsfunktion (Dörrlås)
Med dedikerade kort/taggar kan ni ställa dörren i öppet läge. Dörren kan ställas öppet "för evigt" tills kortet/taggen läggs på igen alternativt ställas upp till en tidspunkt då den återgår till normalt "låst" läge. Kan återställas tidigare genom att lägga på kortet/taggen igen.