LM6 3.4 Sektionerad/Tidsbegränsad Master

En liten men fantastisk funktion när olyckan är framme. Ni har tidigare kanske läst om vår generationshantering av brickor. Generationshanteringen ”dödar” gamla generationer av brickor/kort i låsen när en ny med högre generation presenteras. Detta fungerar även för Masterkort. Det besvärliga med Masterkort är att till skillnad från en användares bricka som man behöver presentera för ett eller kanske några lås så behöver Masterkortet presenteras för alla lås, om det inte vore för vår funktion ”sektionerad Master”. Sektionerad Master innebär att ni anger vilka lås en Master skall vara just Master till, och i en större anläggning kan de ha stor betydelse. Exempelvis kan ni ha ett masterkort för lås 1-55, ett annat för 56-112 etc. Om ni inte programmerar Masterkortet så fungerar det som standard för alla lås i ert objekt. Ni kan ju dessutom vilja begränsa admin rättigheter för olika personal. Ni kan också sätta en giltighetstid för en Master.

6.3.4.1 Från huvudmenyn går ni till ”Låshantering” och markerar ett lås. Om ni har fler applikationer så får ni välja applikation först. Välj den applikation som innehåller de lås ni avser att använda Masterkortet för.

6.3.4.2 När ni kommit till ”låshanteraren” så lägger ni på Masterkortet och tryck på ”Läsare”.

6.3.4.4 Ni får nu upp en ny dialogruta där ni anger vilka skåp och eventuell period som Masterkortet skall vara aktuell för. Klicka på skriv. Fortsätt med nästa Masterkort…

Klart!