Museum - Skåpslås till förvaringsskåp

På muséer erbjuds man nästan alltid förvaringsskåp vid entrén. Traditionellt har man haft nyckel (eller myntlås) och alla som arbetar med detta kan vittna om problemen med borttappade nycklar som dessutom sällan ersätts, och med tiden blir antal skåp i bruk färre. Lösningen finns i kodlås alternativt kort/tag lås.
Kodlås NationalmuseumKodlås Nationalmuseum
Med nyckellås får man problem med att gästerna får med sig nycklar av misstag eller ännu än värre: "gäster" med oärliga avsikter där de tar med sig nyckeln för att vittja skåpet senare när nyckeln är ersatt. Problem uppstår även med gäster som har låset i längre perioder, avsiktligt eller inte. Vi har två olika tekniker som råder bot på detta, dessutom kan vi lägga in en tidsbegränsning för nyttjandet.
Image

Det finns två tekniker som lämpar sig för applikationen. Kod eller kort/tag (hädanefter benämnd kort). Kod är bra ur perspektivet att det inte krävs något fysiskt media för att nyttja skåpen. Nackdelen med kod är att gästen kan vara oförsiktig när den knappar in koden och någon oärlig person ser den, med möjlighet att sen öppna dennes skåp. Den andra nackdelen är att man önskar ett "stopp" för antal felslag så det inte skall gå att chansa för i oändlighet för den oärliga "gästen". I vårt blir skåpet obrukbart efter x antal fel koder i en minut. Vår erfarenhet är att besökare oftast kommer ihåg sin kod men ibland glömmer vilket skåp de har. Med det så slår de sin kod på fel på skåp och kan då "låsa" grannens skåp en period. Detta är ändå ganska ovanligt. Med skåpslås för kort så slipper man båda ovanstående problemen. Det behövs inget stop för antal "fel kort" då det är omöjligt att chansa rätt med ett kort. Problemet med kort är att gästen måste ha eller få ett kort. Idag finns rätt innehåll på de flesta bankkorten/länstrafikkorten för att låsa våra skåp och med de så slipper ni ge ut kort i någon omfattning. Med tiden får man anta att både spridningen av kort såväl som acceptansen/förståelsen för att använda sitt kort på skåpet kommer att öka, till att helt eliminera eventuella problem.

Man kan också tänka sig lås som kombinerar dessa två tekniker Skåplås LS600.

Läs även om tidsbegränsad förvaring.

Definitioner


Administratör: -
Användare: Besökare.
Lås: LS101, LS200 eller LS300

Nyttoeffekt


  • Inga borttappade nycklar.
  • Med tidsbegränsning förvaring ökar antalet lediga skåp.

Referenser

Nationalmuseet - Stockholm

Till Nationalmuseet levererade vi ca 400 st. LS200 skåplås till nya skåp för besökarna att förvara saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Anläggningen har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med.
Kodlås Nationalmuseum

Liljewalchs Konsthall - Stockholm

Till Liljewalchs levererade vi 183 st. LS200 skåplås till nya skåp för besökarna att förvara saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Anläggningen har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med. Även personalens omklädningsskåp utrustades med LS200 skåplås.
Besöksskåp Liljewalchs

ABBA the museum - Stockholm

Till ABBA the museum har vi levererat vi 100 st. LS200 skåplås till nya skåp för besökarna att förvara saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Anläggningen har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med.
ABBA the museum

Armémuseum - Stockholm

Till Armémuseum har vi levererat vi 154 st. LS200 skåplås till nya skåp för besökarna att förvara saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Anläggningen har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med.

Nordiska Akvarellmuseet - Skärhamn

Till Nordiska Akvarellmuseet har vi levererat vi 84 st. LS200 skåplås till nya skåp för besökarna att förvara saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Anläggningen har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med.

Hallands konstmuseum - Halmstad

Till Nordiska Akvarellmuseet har vi levererat vi 84 st. LS300 skåplås till nya skåp för besökarna att förvara saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med godtyckligt kort/tag med mifarechip  och öppnar med densamma. Om gästen inte har ett kort att använda (finns i de flesta kreditkort, länstrafikkort etc.) finns taggar att låna i receptionen. Anläggningen har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med.

Nobelmuseet - Stockholm

Till Nobelmuseet har vi levererat 41 st. LS200 skåplås till befintliga skåp för besökarna att förvara medhavda saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Admin har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med.
Image