Vår applikation för museum handlar om att erbjuda skåpslås till gästförvaring med enkel admin för personalen.

 

Skåplås till Museer

På museer likväl som på andra platser med besökare som har tillgång till förvaring får man traditionellt problem med mynthantering och nyckelhantering. Där man har myntdeposition får man tidsödande administration att hjälpa gäster som inte har mynt med sig och där man har myntfria nyckellås får man problem med att gästerna får med sig nycklar av misstag och än värre: "gäster" med oärliga avsikter där de tar med sig nyckeln för att vittja skåpet senare när nyckeln är ersatt. Problem uppstår även med gäster som har låset låst längre perioder. Vi har två olika tekniker som råder bot på detta, dessutom kan vi lägga in en tidsbegränsning för nyttjandet.

Läs mer om låsfunktionen Besökare - Kod med masterkort

Läs mer om låsfunktionen Tidsbegränsad förvaring

Referenser

Liljewalchs Konsthall - Stockholm

Till Liljewalchs levererade vi 183 st. LS200 skåplås till nya skåp för besökarna att förvara saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Anläggningen har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med. Även personalens omklädningsskåp utrustades med LS200 skåplås.

Image

Nobelmuseet - Stockholm

Till Nobelmuseet har vi levererat 41 st. LS200 skåplås till befintliga skåp för besökarna att förvara medhavda saker under sitt besök. Gästen väljer ett ledigt skåp och låser med valfri kod och öppnar med densamma. Admin har en masterbricka att låsa upp eventuellt låsta skåp med.

Image