Image

Systempaket LDS Maxi

I systempaket LDS Maxi ingår allt du behöver för att konfigurera våra RFID/Mifare enheter

  • Lås och accessenheter
  • Användarkort/tag

Ni kan även ta ut en logg och ställa in tidsfunktioner från låsen med detta paket.
From 2017 levereras LockManager 6 i version 6.1 som även innehåller funktionerna för Temporära Koder till våra lås i serien TGK.

Systempaket LDS Maxi

Systempaket LDS Maxi

Samtliga produkter i serierna LS/DS/TS/LSW

Med systempaketet kan ni programmera följande funktioner:

Låsets grundfunktion
Låset kan ha flera olika funktioner så som ”Fritt val serienummer”, ”Fritt val ID”, ”Fast en” eller ”Fast alla”.

  • Fritt val serienummer – En godtycklig Mifare kan välja skåp fritt låsa och öppna.
  • Fritt val ID – En Mifare som är registrerad i systemet kan välja skåp fritt låsa och öppna.
  • Fast en – Fler personer har tillgång till låset men bara den som låst kan öppna.
  • Fast alla – Fler personer har tillgång till låset och all kan öppna/låsa oberoende av varandra.

Tidsfunktion – användare

Med tidsfunktion kan låset låsa upp sig själv (eller förbli stängt) efter en tidspunkt eller tidslängd från senaste låsning. Bra när man vill säkerställa att alla skåp är lediga på morgonen för nya gäster.

Låset kan också ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tider. Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användare förses med begränsning i datum och tid (om kort/tag användes). Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar.

Logg
Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna med systempaketet.

Masterfunktion
Masterkod eller Masterkort Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket.

Accessgrupper
Genom att konfigurera lås och användare i accessgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare. Man ändrar endast behörigheten på användarna. Man kan också skapa kopior på brickorna som dödar bort användarens tidigare bricka utan att det påverkar de andra användarna.

Image