Systempaket LDS Maxi


I systempaket LDS Maxi ingår allt du behöver för att konfigurera våra RFID/Mifare enheter, med programvara Lock Manager 6 för systemkort inklusive systemkort samt Läs/skrivenhet USB för Kort/TAG. Du kan även ta ut en logg och ställa in tidsfunktioner från låsen med detta paket.
From 2017 levereras LockManager 6 i version 6.1 som även innehåller funktionerna för Temporära Koder till våra lås i serien TGK.

Detta ingår i systempaket LDS Maxi

Relaterade produkter

Samtliga produkter i serierna LS, LSW och DS