Firmware - uppdatering lås LS300

Instruktioner för att uppdatera våra lås med ny firmware.

Instruktioner för att uppdatera våra lås med ny firmware. Du behöver ha Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) installerat på datorn för att det ena programmet (Communicator_Init-Access.exe) skall fungera.
1 - Du skall ha fått en länk till en dropbox mapp där du hittar nödvändiga program (2 st.) i mappen "Firmware uppdatering LS300"
2 - Du skall ha en USB läs/skrivenhet + en kommunikator.
3 - Se instruktionsvideon för fortsatta instruktioner.