Firmware - uppdatering

Instruktioner för att uppdatera våra lås med ny firmware.

https://xn--acss-ls-jxa.se/wp-content/uploads/2019/12/Firmware_uppdatering.mp4

Instruktioner för att uppdatera våra lås med ny firmware.
1 - Du skall ha fått en länk till en dropbox mapp där du hittar nödvändiga program (2 st.) i mappen "Firmware uppdatering LS300"
2 - Du skall ha en USB läs/skrivenhet + en kommunikator.
3 - Se instruktionsvideon för fortsatta instruktioner.