Besökare - kodlås med masterkort

Anläggningen har besökare vilket kan vara medlemmar eller tillfälliga besökare. För ett maximalt utnyttjande kan besökarna själva välja ett ledigt skåp dvs. ingen fast koppling mellan användare och skåp. Då besökarna är okända så lämpar sig kod bättre än kort/bricka. Koden väljer gästen själv. Personalen har ett masterkort som till skillnad från masterkod ser till att "mastern" inte blir känd för obehöriga.
Image
För att kunna nyttja tidsfunktioner behöver ni installera ett program på datorn och ansluta en kortläsare som kan föra över inställningarna till låsen. Annars finns det enkla programmeringsbrickor för att ställa in funktionen och göra er anläggning unik avseende Masterbrickan.

Hur går det till?

En gäst kommer till anläggningen och behöver tillfällig förvaring under besöket. Gästen tar ett ledigt skåp och låser med en godtycklig kod. Endast denna koden och ert Masterkort kan sen öppna skåpet. När gästen öppnat skåpet så kan nästa gäst använda det. Låsen programmeras med Systempaket LS2 mini för "fritt val". Ni kan därefter använda masterbrickan som följer med systempaketet för att låsa upp låsta skåp. Fördelen gentemot masterkod är att ingen kan "kika över axeln" och att "Master" då kommer till kännedom för obehöriga. Vi rekommenderar detta alternativ starkt gentemot LS100 och masterkod om ni har "okända" besökare och ett större antal. Med Systempaket LDS maxi kan ni även använda tidsfunktioner som att låsen låser upp sig själva en viss tidpunkt eller efter en tidslängd. Det gör det enkelt att gå igenom skåpen vid dagens slut och ser till att skåpen är lediga till nästa dag. Oavsett vilket av systempaketen ni väljer så finns det en Master I och en Master II. Master I öppnar och gör skåpet obrukbart. Funktionen är till för att skydda personalen för dold ståld.

Definitioner


Lås: Skåplås LS200 / LS500.
Användare: Besökare av anläggningen.
Kod: Användarens godtyckliga kod.

Relaterade produkter


Skåplås LS200
Systempaket LS2 mini  (standard).
Systempaket LDS maxi (för extra funktioner).

Nyttoeffekt


  • Ingen Masterkod som kan komma okända tillhanda.
  • Inga borttappade nycklar
  • Högt nyttjande om man har tidsbegränsning med automatisk öppning.
Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp. Regeln (4) anpassas till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-27mm.

Referenser

Köpcenter Nacka

Till Nacka Forum har vi levererat 32 st skåp med skåplås LS200 med kod och masterbricka.

Teater Södertälje

Till Södertäljes kommunhus som även inrymmer teater och biograf har vi levererat över 350 skåplås till besökarna.
Skåplås Museum

Konsthall Stockholm

Besökarskåp med 185 st. kodlås och Masterbricka levererat till Museum i Stockholm.
Image

Omklädningsrum - Sthlm city

Fastighetsägaren erbjuder omklädningsrum till hyresgästerna i fastigheten till de som exempelvis cyklar till jobbet och då kan byta om.

Tingsrätt

Tingsrättens besökare kan ta ett ledigt skåp och låsa med en godtycklig kod. Väktarna har en masterbricka vid behov.

Köpcenter Solna

I Solna Centrum har vi levererat 26 st skåp och lås LS200 med kod och masterbricka.

Köpcenter Täby

I Täby Centrum har vi levererat 26 st skåp och lås LS200 med kod och masterbricka.

Bagageförvaring Hotell – Sthlm

Hotellet erbjuder sina gäster förvaring efter att de har checkat ut. Gästen väljer en godtycklig kod och låser.
Skåplås Tingsrätten

Tingsrätt

Skåplås med kod och Masterbricka eftermonterat och ersatte gamla myntlås.