Installera LM7

Kontrollera att datorn uppfyller systemkrav innan installationen. Kontrollera att du har Installationsfiler och licenser från oss. I förekommande fall skall du även ha systemkort och en USB-ansluten dosa för att programmera lås och nycklar. För Bluetooth lås behövs inte dosa/systemkort men en Bluetooth licens.
Image

7.1.2.1 Starta installation

Starta installationsfilen LockmanagerSetup.exe (ex. genom att dubbelklicka på den).

Image
När ni öppnat Installationsprogrammet, klicka på nästa
Image
Acceptera Licensavtalet
Image
Välj en licensfil i förekommande fall eller lägg in licensuppgifterna manuellt. De tre fälten skall fyllas i exakt som licensdokumentet med versaler/gemener.
Image
Image
Du får en bekräftelse på att licensen är giltig.
Image
Du kan välja att göra en klientinstallation = databasen skall ligga på en server och klienten (din dator) pekar mot denna databas.
Klient+serverinstallation = Din klient (dator) kommer att agera både server och klient. MS SQL Express kommer att installeras på din dator. Du kan göra en Klient+serverinstallation och senare lägga över databasen du skapat på en server och peka om platsen till databasen.
Image
Image
Acceptera förslaget på databaskonfiguration om du inte har skäl till annat.
Image
Acceptera förslaget på Lock Manager konfiguration om du inte har skäl till annat.
Image

OBS! Detta steg kan ta tid, ha tålamod... Därefter är ni igång och standard användarnamn sag med lösenord sag123 tar er in i programmet. Ni skall därefter initiera systemet för att kunna programmera enheter, ni kan däremot konfigurera enheter utan att ha initierat systemet med systemkortlek etc.

När ni har lagt till er första användare (admin) med namn och lösenord i systemet så försvinner användare "sag". Tänk på att inte begränsa rättigheterna på första admin eftersom den senare inte kan tilldela högre rättigheter.

Image

7.1.2.2 Initiera System-ID

För er som tidigare arbetat med Lock Manager 6 så vet ni att ni skall initiera System-ID med SysDataKey för att komma igång med programmeringen. Det är lika i LM7 men ser lite annorlunda ut. Klicka på "Alternativ" och "Installationer". En ny dialogruta öppnar sig. Klicka på Create Sys-ID och se fortsättning nedan. (Gäller inte om ni endast har BLE-lås). Om ni skall avinstallera system ID så klicka "Clear Sys-ID"

Image
Lägg på SysDataKey på den USB-anslutna dosan. (Feig för lås i serie 200/300/400 eller Multitech serie 500/600).
Image
Ni får en bekräftelse på att initieringen gick bra.
Image

7.1.2.3 Bluetooth Licenser

Om ni bara skall programmera BLE lås behöver ni inte initiera med SysDataKey men generella licensuppgifter enligt tidigare anvisning och därefter er Bluetooth licens. Klicka på "Alternativ" och Bluetooth licenser.

Image
Lägg till er Bluetooth licens och markera vilka funktioner som skall vara tillgängliga att välja på respektive lås.