Applikationsbeskrivning

Skåplås till medicinskåp med spårbarhet för öppning och stängning.


En eller flera användare skall ha tillgång till ett eller flera skåp och kunna öppna och stänga oberoende av varandra. Ni vill kunna ta ut en log som visar på öppningar/låsningar för respektive person med tidsangivelse. Låsen kan sitta decentraliserat i vårdtagarnas lägenhet/hem och ni kan administrera rättigheterna utan kontakt med låsen.

Definitioner


Lås: Skåplås LS300 (Finns även i kombination med BLE LS600).
Användare: Brukare/personal med RFID Tag/Kort/SITHS-kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Kort/SITHS-kort.

Relaterade produkter


Klicka på länkarna nedan för att komma till produkterna.
LS300
LS600
Systempaket LDS maxi
Merlify (mobil access)

Grunden för denna applikation

Låsen är batteridrivna "offline" lås och efter installation behöver de i normalfallet aldrig omprogrammeras eller ha kontakt med omvärlden. Låsen "väntar" på att ett kort/tag med rätt krypterad information skall presenteras för den. Ert arbete som administratörer handlar om att lägga på rätt information på respektive tag/kort, så ger låsen access utifrån detta.

Hur skall jag organisera mina lås/skåp? Steg ett.

Om ni har en eller fler administratörer som får administrera "allt" så kan ni hoppa över detta resonemang och gå till "steg två". Om ni har olika platser med olika administratörer som skall ha olika rättigheter till administration så skall du läsa vidare.
Frågor att gå igenom:
1 Skall administratör få ge ut access till endast sitt eller även andras ansvarsområden?
2 Har ni användare som skall ha access till flera "lokaler"

Exempel 1: Det vanligaste är att utgå från den eller de som är ansvarig för "platsen" oavsett om det är sin egen personal eller annans.
Nackdelen: Admin vet inte alltid vilka personer som skall ha access.
Fördelen: De är ansvarig för "platsen" och känner trygghet i att ingen annan gett access till deras plats.

Image
Exempel 2: Det näst vanligaste att utgå vem som är ansvarig för personalen. Administratören ger access till sin personal oavsett vem som är ansvarig för platsen.
Image

Hur går det till?


Nedanstående beskriver användandet med brickor/kort.. Om användarna redan har en bricka/kort med Mifare inbyggt så som SITHS/EFOS så kan dessa användas. Annars skall brickor/kort med Mifare införskaffas. Låsen programmeras för ”Fast alla” med accessgrupper. Det innebär att alla som har tilldelat access kan öppna och stänga oberoende av varandra. Funktionen ”accessgrupper” innebär att ni exempelvis programmerar
Lås 1: Acceptera alla Brickor med behörighet ”A”
Lås 2: Acceptera alla Brickor med behörighet ”B”
Osv.Därefter ger man en behörighet (exempelvis ”A”) eller kombinationer (”A” & ”B”) av behörigheter på användarnas brickor/kort. Det går fortfarande på ett mycket smidigt sätt att ta bort behörighet från borttappade brickor utan att programmera om låset. Varje lås kan logga upp till 500 (450 med systemkort) händelser (FIFO)

Hur skall jag organisera mina lås/skåp? Steg två.


Ni vill lämna ut access med så få knapptryck som möjligt men samtidigt ha flexibilitet för framtiden.
Exempel: Ni har två boende med 3 avdelningar på varje boende och 20 lägenheter med 20 medicinskåp som vardera skall ha ett lås med logg på varje på varje avdelning.
Idag ger ni ut delegering för respektive boendet till respektive boendes personal. Det enkla är då att programmera alla lås i boende A för att acceptera de användare som har accessgrupp "A" på sina brickor och alla lås på boende B att acceptera accessgrupp "B" på användarnas brickor.
Men om ni i framtiden skall smalna av delegeringen till att omfatta avdelningar istället för hela boendet så måste man programmera om låsen och det vill man ogärna. Tvärtom är det enkelt att från början programmera låsen för mindre enheter och "slå samman" behörigheterna på personalens kort.
Så om man har accessgrupper A1, A2 och A3 för de tre avdelningarna så ger man personalen som skall ha tillgång till alla avdelningar på Boende A accessgrupp A1+A2+A3 på sin kort/brickor.
Varför inte göra en unik accessgrupp för varje lås då har man ju all flexibilitet? Det kan man och det gör vi ibland men det går åt minnessektorer på korten/brickor för varje accessgrupp. 500 accessgrupper tar upp två sektorer på ett kort (som har 15-39 sektorer). Om ni har 600 medicinskåp i kommunen och sen bestämmer er för att ha dörrlås så är vi uppe i 1200 accessgrupper och 6 sektorer som upptas, därtill används en sektor för passersystemet, en sektor för kopiatormaskinen mm. Dessutom är det mindre knapptryckningar när ni skall ge ut access även om man kan göra mallar. Då vi gör programmeringen åt er så har vi lagt upp mallar som ni kan fylla i med tanke på "minsta möjlig delegering" så som ni kan se inom en överskådlig framtid hos er.

Länk: Mall Låsindelning

Om ni vill så kan vi också importera in era användare och med rätt behörighet från början. Exempel:
Anna Andersson: Sjuksköterska
Bengt Bengtsson: Personal boende A
Calle Carlsson: Personal boende B
etc.
Där Sjuksköterska = A1+A2+A3+B1+B2+B3
Personal Boende A = A1+A2+A3
etc.
Det finns flera fält i mallen ni kan nyttja men minsta information vi behöver är ett namn och vilken access de skall ha. Om ni skall använda tjänsten Merlify behöver vi även en mejladress. I varje kolumn finns en kommentar som förklarar vad ni fylla i.

Länk: Mall personal

Hur arbetar administratören med låssystemet efter att systemet är konfigurerat?


Admin behöver bara bry sig om att programmera användarbrickor efter att systemet är konfigurerat och programmerat.
1, Om en användare tappat bort eller fått sin bricka stulen: Skapa en kopia på användarens bricka med en "generation högre". Programmera en tom bricka/kort. Klart! När användaren presenterar sin nya bricka för låset så vet låset att den skall makulera den borttappade användarbrickan.
2, Om det tillkommer en användare: Skapa en ny användare i programmet, tilldela denne rätt lås och programmera en ny användarbricka. Klart!
3, Om en användare slutar (och ni har dennes bricka). Lägg på programmeringsdosan, tryck sök och därefter "radera". Klart!
4, Om en användare slutar (och ni inte har dennes bricka). Se punkt ett och gå själv till låset som makulerar användarens bricka.
Image

Administrationsbyggnaden

På vårdhemmet finns administrationen av rättigheter samt vårdtagare med medicinskåp och lås med spårbarhet i lägenheterna eller centralt. Dessa rättigheter kan administreras centralt utan kommunikation med låsen.

Hemmiljön

I hemmiljön finns vårdtagare med medicinskåp och lås med spårbarhet. Dessa rättigheter kan administreras centralt utan kommunikation med låsen.

Installation


Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.
Image

Programmera nycklar lokal databas


Ni installerar Lock Manager och ansluter en skriv/läs dosa till USB och programmerar kort. Er databas ligger lokalt.

Programmera nycklar lokal serverinstallation


Ni installerar Lock Manager och ansluter en skriv/läs dosa till USB och programmerar kort. Er databas ligger på en server hos er för åtkomst av fler administartörer.

Programmera korten med mobilen - Merlify


En helt unik tjänst som gör att era användare inte längre behöver uppsöka administratören för sin access. Administratören skickar detta säker via mobilen och ner på era kort/brickor. Drift av systemet samt support för användarna ingår. merlify.se

www.merlify.se

Referenser


Idag sitter våra medicinskåplås på över 200 boenden och hemtjänst därtill runt om i Sverige och varje månad tillkommer det fler.

Kommun - Södra Sverige


Kommunen började med att beställa drygt 100st LS300 till nya medicinskåp för ett nytt äldreboende. Varje medicinskåp har två lås. Ett för medicin och ett ytterligare till boendens värdefack. Kommunen har därefter kompletterat med fler lås till medicinskåp på befintliga boenden. Ref: AMS001
Image

Kommun - Mellansverige


Kommunen beställde 80st LS300 för nya medicinskåp till alla kommunens äldreboenden. Ref: AMS002
Image

Kommun - Södra Sverige


Kommunen beställde knappt 230 st LS300 för medicinskåp till boenden som omfattas av kommunens hemtjänst och äldreboenden. Ref: AMS003
Image

Kommun - Södra Sverige


Kommunen beställde 80 st LS300 för medicinskåp till boenden som omfattas av kommunens hemtjänst. Ref: AMS004
Image

Kommun - Norra Sverige


Kommunen beställde drygt 30 st LS300 för medicinskåp till äldreboenden. Ref: AMS005
Image

Kommun - Mellansverige

Kommunen beställde knappt 150 st LS300 för medicinskåp till alla kommunens äldreboenden. Ref: AMS006
Image