Applikationsbeskrivning

Skåplås till medicinskåp med spårbarhet för öppning och stängning.


En eller flera användare skall ha tillgång till ett eller flera skåp och kunna öppna och stänga oberoende av varandra. Ni vill kunna ta ut en log som visar på öppningar/låsningar för respektive person med tidsangivelse. Låsen kan sitta decentraliserat i vårdtagarnas hem och ni kan administrera rättigheterna utan kontakt med låsen.

Definitioner


Lås: Skåplås LS300 (Finns även med kod LS200 och LS400).
Användare: Brukare/personal med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter


Klicka på länkarna nedan för att komma till produkterna.
LS300
Systempaket LDS maxi
Merlify (mobil access)

Hur går det till?


Nedanstående beskriver användandet med brickor/kort men funktionen är liknande för kod (över 90% av våra leveranser till medicinskåp är lås med bricka/Mifare). Om användarna redan har en bricka/kort med Mifare inbyggt så som SITHS/EFOS så kan dessa användas. Annars skall brickor/kort med Mifare införskaffas. Låsen programmeras för ”Fast alla” med accessgrupper. Det innebär att alla som har tilldelat access kan öppna och stänga oberoende av varandra.Funktionen ”accessgrupper” innebär att ni exempelvis programmerar
Lås 1: Acceptera alla Brickor med behörighet ”A”
Lås 2: Acceptera alla Brickor med behörighet ”B”
Osv.
Därefter ger man en behörighet (exempelvis ”A”) eller kombinationer (”A” & ”B”) av behörigheter på användarnas brickor.Det går fortfarande på ett mycket smidigt sätt att ta bort behörighet från borttappade brickor utan att programmera om låset. Varje lås kan logga upp till 450 händelser (FIFO)

Hur arbetar administratören med låssystemet efter att systemet är konfigurerat?


Admin behöver bara bry sig om att programmera användarbrickor efter att systemet är konfigurerat och programmerat.
1, Om en användare tappat bort eller fått sin bricka stulen: Skapa en kopia på användarens bricka med en "generation högre". Programmera en tom bricka/kort. Klart! När användaren presenterar sin nya bricka för låset så vet låset att den skall makulera den borttappade användarbrickan.
2, Om det tillkommer en användare: Skapa en ny användare i programmet, tilldela denne rätt lås och programmera en ny användarbricka. Klart!
3, Om en användare slutar (och ni har dennes bricka). Lägg på programmeringsdosan, tryck sök och därefter "radera". Klart!
4, Om en användare slutar (och ni inte har dennes bricka). Se punkt ett och gå själv till låset som makulerar användarens bricka.
Image

Administrationsbyggnaden

På vårdhemmet finns administrationen av rättigheter samt vårdtagare med medicinskåp och lås med spårbarhet i lägenheterna eller centralt. Dessa rättigheter kan administreras centralt utan kommunikation med låsen.

Hemmiljön

I hemmiljön finns vårdtagare med medicinskåp och lås med spårbarhet. Dessa rättigheter kan administreras centralt utan kommunikation med låsen.

Installation


Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp.
Image

All inclusive?


Om ni önskar enkelhet så kan ni lägga till abbonemangstjänster kopplade till våra lås. Se våra olika erbjudanden.

Programmera korten med mobilen - Merlify


En helt unik tjänst som gör att era användare inte längre behöver uppsöka administratören för sin access. Administratören skickar detta säker via mobilen och ner på era kort/brickor. Drift av systemet samt support för användarna ingår. merlify.se

www.merlify.se

Drift och supportavtal!


Vi atar hand om driften av er databas som era klienter arbetar mot med backup och support för användarna som skall administrera systemet.

Referenser


Idag sitter våra medicinskåplås på över 60 boenden runt om i Sverige och varje månad tillkommer det fler.

Kommun - Södra Sverige


Kommunen började med att beställa drygt 100st LS300 till nya medicinskåp för ett nytt äldreboende. Varje medicinskåp har två lås. Ett för medicin och ett ytterligare till boendens värdefack. Kommunen har därefter kompletterat med fler lås till medicinskåp på befintliga boenden. Ref: AMS001
Image

Kommun - Mellansverige


Kommunen beställde 80st LS300 för nya medicinskåp till alla kommunens äldreboenden. Ref: AMS002
Image

Kommun - Södra Sverige


Kommunen beställde knappt 230 st LS300 för medicinskåp till boenden som omfattas av kommunens hemtjänst och äldreboenden. Ref: AMS003
Image

Kommun - Södra Sverige


Kommunen beställde 80 st LS300 för medicinskåp till boenden som omfattas av kommunens hemtjänst. Ref: AMS004
Image

Kommun - Norra Sverige


Kommunen beställde drygt 30 st LS300 för medicinskåp till äldreboenden. Ref: AMS005
Image

Kommun - Mellansverige

Kommunen beställde knappt 150 st LS300 för medicinskåp till alla kommunens äldreboenden. Ref: AMS006
Image